DELA

Alla har rätt till en gravplats

Oberoende av tro eller religion har varje individ rätt till en viloplats när livet är till ända. Har man levt på Åland, skall man även ha rätten att begravas här när man dör.

Det finns en muslimsk begravningsplats på Prästö. Det finns ingen relevant orsak till att Museibyrån skall förvägra muslimer att begravas där, så som har skett förr i tiden. Och vilken myndighet har förresten bestämt att den skall stängas för nya begravningar? I så fall måste det finnas ett beslut i ärendet hos den aktuella myndigheten. Och beslut som visar sig vara inaktuella kan ju återtas eller ändras.

På alla våra kristna kyrkogårdar på Åland vilar de som dött för flera hundra år sedan sida vid sida med dem som dött under senare tid. Och vi ser inget märkligt i det.

På samma sätt skall de muslimer som behöver en gravplats i framtiden kunna vila sida vid sida med dem som för mer än hundra år sedan dog och begravdes på den muslimska begravningsplatsen på Prästö. Vi måste komma till den punkt där vi alla inser att dåtid och nutid måste vävas samman i ett mönster där alla har en plats, både de levande och de döda.

Museibyrån har via olika lagar stark makt, men den makten bör man inte missbruka i sitt envisa motstånd mot förnyelse och förändring. Det är viktigt att bevara vårt kulturarv, men för den skull får man inte gå till ytterligheter, och att öppna den gamla muslimska begravningsplatsen i Prästö för nya begravningar kan ju på intet sätt förändra eller försämra det kulturhistoriska värde som platsen har.

Har verkligen inte landskapsregeringen någon möjlighet att tala Museibyrån till rätta? Eller är man så upptagen med brobyggen och kommungränsregleringar att en sista viloplats för flera hundra ålänningar inte faller inom deras intressesfär?

RUNA LISA JANSSON