DELA

Alla har rätt till en bra skola

I sin insändare ” Grundskolan ger framtidstro” skriver Roger Nordlund om sin oro för de åländska skolorna och undrar nu hur vi i Moderat Samling förhåller oss till konsulternas konstaterande.

Jag vill börja med att säga att jag i princip håller med Roger Nordlund i hur viktig skolorna är för vårt samhälle. Jag tror dock att det finns en gräns för hur stor en skola behöver vara för att fungera på bästa sätt.

Vi pratar ofta om hur mycket pengar vi kan sparar när vi diskuterar kommunstruktur förändringen. Jag vill ändå vända det till att det är en del men att våra barn får en trygg, likvärdig och bra skola där lärarna har rätt utbildning och där det finns klasskompisar att vara med är också viktigt för våra barn.

Våra lärare behöver också kolleger att diskutera med och att få jobba tillsammans med i svåra frågor och roliga frågor gör ofta att arbetet som utförs är än bättre. Många av våra barn mår dåligt och behöver besöka bl.a. skolpsykologer, något det idag är en stor brist på i våra kommuner.

Många barn behöver extra hjälp under sin skolgång och det skall verkligen inte behöva bero på om din kommun har råd eller inte om du får den hjälpen i skolan.

Alla skall ha rätt till samma bra skola. Det är viktigare än något annat och vi kan se i rapporten att det finns utmaningar idag oberoende om vi har 4 eller 16 kommuner. Vi behöver hitta sätt att klara av att finansiera välfärden och servicen och då behöver vi ha grundstrukturer som klarar av det.

Vi behöver skapa större och smartare kommuner som klarar av att producera service av god kvalitet också i framtiden. Det skulle dock vara intressant och veta hur vill Roger Nordlund och Centern klara den utmaningen om kommunstrukturen är helig?

Jag tror inte att lägga ner alla små skolor runt om på Åland och centralisera dem till några få stora skulle vara en bra idé överhuvudtaget, den alternativa kostnaden med att gör det är för stor.

I dag flyttar många till Åland för våra mindre skolors skull, vi har inte råd att ändra på det. Vi behöver ännu högre inflyttning idag än vad vi har, om vi skall klara av de stora utmaningar som vi kan läsa i rapporten. Grundskolan är en av de viktigaste bitarna i våra barns liv, då måste vi se till att alla får chansen till en likvärdig sådan var en du bor på Åland.

Annette Holmberg-Jansson

Ordförande

Moderat Samling för Åland