DELA

Alla har rätt att vara trygga

När verklighetsuppfattningsförmågan är nedsatt, då blir det svårt att uppfylla kraven som ställs från myndigheter, exempel AMS, Soc, ÅHS, samt allt annat som är nödvändigt att sköta, för att ha ett tryggt och fungerande liv.

Är du till på det myndig, så är det så gott som hopplöst att bli trygg. Du kanske har någon nära anhörig/närstående, som ser det enorma behovet av helhetshjälp, men denne person möts ofta av argument som att ”klienten måste sköta sina angelägenheter själv”. I många fall ställer dock anhöriga upp med praktiska saker, är ju få förunnat, tackolov, att se en människa som står en nära, gå omkringvandrandes i otryggt skick.

Att ha en verklighetsuppfattningsförmåga som gör livet tragiskt kan ju bland annat bero på någon form av diagnos. Beroendetillstånd inom ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) området är också något som skapar problem.

 

Hur skall en myndig person med verklighetsuppfattningsproblem kunna få helhetshjälp om ansvaret främst ligger i dennes eget handlande? Varför är det endast om klienten är under 18 år som anhöriga involveras och samtyckesavtal och orosanmälan är skyldighet, stora trumman slås på, direkt. Varför är det inte lika värdefullt att vara myndig?

Alla har rätt att vara trygga.

 

Och kan du inte uppfylla kraven för att bibehålla grundtrygghet, då behöver du hjälp. Jag tycker det är skrämmande att se vilsna själar som vandrar omkring i psykosliknande tillstånd, underbara poliser som sköter om det akut, anhöriga som ej blir betrodda, samt hushåll som är rädda för att våga ta tag i allvarliga tillstånd och problem, argumentet dom kan mötas av är ju ofta ”sök hjälp för din egen skull”.

 

Att ha en annorlunda verklighetsuppfattning betyder inte per automatik att du är lycklig, i synnerhet inte om verklighetsuppfattningen är förändrad på grund av beroendeproblematik, scizofreni eller en annan psykiskt tung diagnos.

Och att vara en anhörig/närstående med ett stort hjärta betyder inte per automatik att du har ett skadligt medberoende som kräver vård.

Om inte helhetstänket kring förebyggande samt vårdandet av den enskilde individen förbättras, så kommer statistiken och välmåendesiffrorna att fortsätta sin dystra resa.

BETTIS