Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Alla har rätt att leva i frihet

Man vill gärna fokusera på det fysiska våldet eftersom det verkar lättast att identifiera, en vanlig myt om våld i nära relationer är att det syns som en blåtira runt ögat. Det är lättare att skylla stressyndrom, utmattning, autoimmun sjukdom och värk på något annat. Barn som upplever våld i nära relationer uppvisar symptomer som påminner om NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) men bottnar i post traumatiskt stressyndrom (PTSD). Hjälp de utsatta och de runt omkring genom att synliggöra, prata, identifiera det och tar ansvar. “Det blir bra med en separation”. Nej, våldet fortgår en längre tid men har bytt skepnad till hot, ekonomisk misshandel, trakasserier och ofta en lång och smutsig vårdnadstvist.

Jag vill med denna insändare uppmärksamma omfattningen av kvinnor och barn som utsätts för synligt och osynligt våld och inte minst eftervåldet. Alla ska ha rätt att leva i frihet från våld och förtryck, oavsett biologiska band!

JESSY ECKERMAN (S)