DELA

Alla bör veta det här

Det finns föreningar och organisationer här som arbetar med konkreta åtgärder, ger stöd och hjälp samt förebygger ohälsa och missbruk. Många verkar i det tysta. Dessa gör en oerhörd insats för missbrukare, f.d missbrukare, barn och ungdomar, anhöriga, medberoende, funktionshindrade, människor som hamnat utanför arbetsmarknaden – utanförskap, har sämre levnadsstandard och ensamhet. Av erfarenhet vet jag att beslutsfattare omöjligt kan sätta sig in allt och veta. Visste de, skulle mer pengar delas ut till föreningar och organisationer.

Som politiker vill jag övertyga andra beslutsfattare när pengar ska fördelas på Åland samt berätta vad dessa gör. Som till exempel kan jag nämna: Emmaus. Katapult. Ungdomslotsarna. Ålands handikappförbund. Församlingarna. Sociala missionen. Power-club. Skunk. Ungdomsförbundet. Föreningen Fri från narkotika. Regnbågsfyren. Röda korset och Folkhälsan.
Det är en trygghet att veta att ungdomarna kan få stöd och hjälp av t.ex ungdomslotsarna och Emmaus om de inte får jobb eller går i skolan. Hur skulle du som förälder göra om dessa inte fanns? En före detta missbrukare behöver oftast stöd och hjälp till återanpassning. Det minsta samhället kan göra är att ge pengar till de arbetsplatser som tar emot dem – utan en tidsgräns. Sedan finns det pensionärer, barnfamiljer etc som inte har råd till mat – och människor som lever i misär.
Läs mer på min blogg: http://lis-karlsson.blogspot.com/
Lis Karlsson (Lib)
Lagtingskandidat 234 och 522 Föglö kommunval