DELA

Alla behövs i kampen mot drogerna

Med anledning av tisdagens insändare där man uppger att ungdomar upplever föräldrar och vuxna som hotfulla kan vi i landskapsregeringens operativa grupp mot risk- och missbruk konstatera att vi fortfarande har en lång väg att gå. Från vissa håll framkommer det ord som dubbelmoral när föräldrar kan dricka alkohol och sedan gå på stan och säga åt barn att det inte är bra.

Det är ingen dubbelmoral, det är olagligt för personer under 18 år att dricka alkohol. Det är ett gift och barn och ungdomars organ som lever och hjärna kan få långvariga skador. Även den akuta skaderisken med medvetslöshet och förgiftning är större hos dem. Därför är det olagligt och aldrig okej att bjuda alkohol åt minderåriga.

Det finns forskning som befäster att om man förhindrar att våra barn och ungdomar börjar med tobak och alkohol så minskar också narkotikadebuter. Att testa röka cannabis gör bara de som har börjat röka tobak och när du är påverkad av ett alkoholrus ökar risken att du testar på narkotika. Ett enda test kan förstöra ett liv.

Man kan läsa i dagstidningar både i Finland och i Sverige att det är mycket narkotika i omlopp – så även här på Åland. I Sverige dog 686 personer med narkotika i kroppen förra året. Det är fler än någonsin och en ökning med nästan 100 fall jämfört med 2013. Tillgängligheten har ökat med nätdrogerna och inställningen har blivit liberalare, det finns många ungdomar som använder narkotika och tycker inte att det är något fel i det. En oroväckande inställning tycker vi.

Det är oklart exakt hur många narkomaner det finns på Åland men man kan se på det stora antalet sålda sprutor till missbrukare förra året att det finns flertalet sprutnarkomaner. Bara förra året såldes 7.416 sprutor på Åland! Det är många sprutor i omlopp varje år, per dag skulle det innebära ca 20 injiceringar av olagliga substanser.

Hälsa i skolan är en undersökning bland skolelever under 18 år som görs på Åland vartannat år bland elever i årskurs 8 och 9 i högstadiet samt i årskurs 1 och 2 på gymnasialstadieskolor. Där går det att utläsa att ungdomarna själva anser sig må sämre och att de som dricker sig berusade och de som prövar olagliga droger har ökat bland skolelever på yrkesläroanstalter i årskurs 1 och 2. Statistiken visar att narkotikadebuten övergripande sker sommaren mellan årskurs 9 och övergången till gymnasialstadieskola samt mellan årskurs 1och 2 på gymnasialstadieskolor. Gällande alkoholdebuten visar undersökningar att den ofta sker långt ner i åldrarna, det är inte ovanligt att den sker redan vid 12-års ålder, när barnet går ur lågstadiet, åk 6.

Att bli beroende av droger kan beskrivas som att din hjärna kidnappas. Fastän skola/arbete och det sociala livet fungerar allt sämre och trots att du som person far illa fysiskt och psykiskt fortsätter du ändå med drogen eller det destruktiva beteendet. För när du tar drogen försvinner abstinensbesvären tillfälligt, men de kommer tillbaka.

Det leder till att du tar drogen oftare än du tänkt dig. Det blir allt svårare att sluta. De delar av hjärnan som påverkas av droger har då påverkats så mycket att de reagerar annorlunda och styr ditt beteende mot att fortsätta använda drogerna.

Statistik för vård av missbrukare på ÅHS visar att antalet vårddagar har ökat med 122 procent det senaste året i jämförelse med 2013. Antalet patienter med erkänt missbruk som söker vård vid ÅHS har ökat med 48 procent. Substitutionsvården tog emot över 2.000 besök förra året. Vi vill inte få flera tunga missbrukare på Åland!

Med alkohol och droger kommer kriminalitet och våld. I de offentliga brottsmålen på Åland under de senaste 10 månaderna (aug 2014-maj 2015) är 48 procent – nästan hälften – av alla brottsmål direkt alkohol- eller narkotikarelaterade. Av dessa är 36 procent narkotikabrott. Ur statistiken går det att uttyda att narkotikabrott ökar, därför är det nödvändigt med insatser för att det inte ska fortsätta öka.

Det är nu hög tid att alla vi i samhället öppnar våra ögon och tar vårt ansvar gentemot våra ungdomar, de är samhällets framtid och vi vuxna behöver vara goda förebilder.

Vad kan du och jag göra?

– Var konsekvent och acceptera inte alkohol under 18 år

– Rak och ärlig kommunikation

– Gör ditt bästa för att förhindra att ungdomar börjar röka

– Ha tydliga regler kring rökning och alkohol

– Påverka våra ungdomar med just din sunda inställning till hälsa, rökning, alkohol och narkotika

– Om du misstänker att någon i din närhet far illa så lita på din magkänsla

Nedan hittar du kontaktuppgifter till ställen dit du kan vända dig vid oro för att få råd och stöd. Det är kostnadsfritt och du har rätt att vara anonym. Vi har tystnadsplikt!

– Till Barnskyddet i din kommun kan du, både barn och vuxen, ta kontakt om du är orolig över din egen situation eller för någon kompis. Kontaktuppgifter till socialkanslierna finns på kommunernas hemsidor och i telefonkatalogen.

– Hos Alkohol- och drogmottagningen finns inga dumma frågor om alkohol och droger! Ring om du vill få hjälp med egna problem eller om du är orolig över en kompis eller någon i din familj. Tel. 018 531 720.

– Fältarna arbetar förebyggande med ungdomar i åldern 13-17 år och fungerar som ditt bollplank och stöd. Tveka inte att höra av dig om du funderar över något. Tel. 018 531 452 / 0400 780 237.

Landskapsregeringens operativa grupp för risk- och missbruk