DELA

Alla behöver bidra till ett hållbart samhälle

Jorden är på väg mot en temperaturökning över 2 grader till 2050 om inte utsläppen minskas. Till 2100 kan temperaturen stiga 5 grader. Med nuvarande utsläpp når vi om 8 år den kritiska 1,5 graders gränsen för global uppvärmning. Vi har redan fått en temperaturökning på 1,2 grader. På vår breddgrad är ökningen drygt 2 grader, polartrakterna värms snabbare.

Den här temperaturökningen beror på att koldioxiden (CO2) i atmosfären ökat på grund av utsläpp från fossil förbränning, kol, olja och gas. Koldioxidutsläppen är 42 miljarder ton per år i dagsläget. Mängden CO2 mäts i ppm, miljondelar. 1958 började man mäta systematiskt, då var värdet 316 och är nu 412. Det är det högsta värdet på åtminstone 800 000 år och före industrialiseringen i slutet av 1800-talet låg värdet kring 280 ppm.

Klimatskeptikerna påstår dels att det inte skett någon temperaturändring, dels att om det gjort det så är det naturliga förändringar på grund av solen. Det är inte sant. Enligt astronomerna borde vi gå mot en kallare period. Varje vuxen person borde av egen erfarenhet kunna notera förändringarna. Framförallt vintrarna har blivit påtagligt kortare och varmare.

I en artikel i Dagens Industri den 18 november går man till hårt angrepp mot klimatskeptikerna. Man jämför riskerna med flygplanet Boeing 737 Max8. Två krascher på ca 150 000 flygningar anses som oacceptabelt hög risk men den överhängande risken att stora delar av jorden blir obeboelig, det rycker man på axlarna åt.

När sambandet mellan lungcancer och rökning konstaterades började tobaksindustrin en kampanj, som varade ca 50 år! Man anlitade ”experter” som påstod att rökning var ofarligt. Samma sak sker nu i klimatfrågan, energibolagen anlitar egna experter som förnekar klimatkrisen. Men 11 000 forskare har skrivit på en artikel som varnar för akut klimatkris. Greta Thunberg angrips av folk, som inte tål att höra sanningen från ett barn och inte klarar att ta in det faktum att mänskligheten håller på att gräva sin egen grav. Men genom att agera snabbt och nu så finns det ännu möjligheter att lindra skadeverkningarna.

Slit-och-släng samhället och överkonsumtion bidrar starkt till klimatkrisen. Bara matsvinnet i världen beräknas stå för 8 % av växthusgaserna. Jämför med att flyget globalt alstrar 2,6 %. Transporter totalt står för mer än 20 % och mer än hälften av det från biltrafiken. Energiproduktion med kol, olja och gas ger hälften av alla utsläpp.

Nästan allt vi konsumerar idag har producerats i Kina, som är världens största och snabbast växande utsläppsland. Kina planerar t.o.m att öka sin användning av kolkraft. Utbyggnad av infrastruktur och annan byggverksamhet ger 38 % av utsläppen (här ingår en del av energisektorn). Den eviga tillväxten har skett på bekostnad av en överkonsumtion av jordens resurser. Här i den välmående Norden förbrukar vi resurser motsvarande fyra jordklot!

Vad kan vi göra? Alla, även på lilla Åland, behöver bidra till ett hållbart samhälle.

– Vi behöver minska vår konsumtion av allt som inte är helt nödvändigt.

– Vi borde sluta handla Kinatillverkat. Transporterna blir långa. Kina är dessutom en stat som struntar i alla mänskliga rättigheter och använder sina tillgångar till en enorm militär upprustning.

– Vi skall köpa närproducerat och ekologiskt. Synd bara att åländska produkter nästan alltid är dyrare än importerat!

– Vägra palmolja! Enorma regnskogar bränns bort för att man skall odla oljepalmer. Samtidigt förstörs habitaten för vilda djur som orangutanger. Tyvärr är massor av köpta bakverk såsom pepparkakor bakade med palmolja. Kosmetikaindustrin är storförbrukare av palmolja. Läs innehållsförteckningen på varor du köper. Vi konsumenter har makt att påverka.

– Vi behöver minska kraftigt på bilkörandet. Men det kräver att politikerna ser till att det finns fossilfri kollektivtrafik.

– Näringslivet måste inse att tillväxt bara kan ske där man inte genererar växthusgaser. Områden som tär på naturresurser måste ställa om eller fasas ut. Nya sektorer som gynnar hållbarhet kan växa.

– Ny infrastruktur som ger ökad biltrafik måste stoppas och byggande koncentreras till mindre områden. Bebyggelse skall inte spridas ut. Till exempel måste Svinö fredas för exploatering. Också här på Åland har alldeles för mycket naturliga habitat förstörts.

Har våra politiker förstånd, kunskap och vilja att agera rätt? Jag är inte säker. Förra miljöministern införde biobränslet Neste My, som av svenska experter klassas som värre än fossil diesel! Det är baserat på palmolja.

Biogastillverkning borde kombineras med kompostering, nu blir det separat. Att satsa klimatsmart är också att satsa på bättre miljö generellt.

JAN GRÖNSTRAND