DELA

Alla arbetsgivare bör ha rätt att ställa vaccinationskrav

En ny temporär paragraf i lagen om smittsamma sjukdomar (48 a §) gör det möjligt att kräva att arbetsgivarna inom social- och hälsovården ska se till att personalen inte utsätter de vårdbehövande för covid-19-smitta träder snart i kraft. Detta vaccinationskrav är på alla sätt bra, men bör omfatta alla arbetsgivare och branscher som önskar se en 100 % vaccinationsgrad av sin personal.

Sålunda bör även ett företag inom den privata sektorn ha friheten och möjligheten att införa motsvarande krav på vaccination hos sina anställda. Inte endast för att skydda kunder och besökare och skapa en tryggare arbetsmiljö för personalen, men även för att minska risken för driftsstörningar.

Det är fullständigt orimligt att en enskild vaccinmotståndare kan få riskera arbetsmiljö och verksamhet på en arbetsplats genom att stå över den medicinska och forskningsbaserade evidensen. I alla arbetsgivares rättigheter bör därför ingå möjligheten att ställa upp vaccinationsintyg som ett kompetenskrav. Det skulle på intet sätt inskränka individens frihet att tacka nej till vaccin, men däremot minska dagens subjektiva rätt att som ovaccinerad ha tillgång till hela arbetsmarknaden.

Åland har ingen egen behörighet inom området, men bör definitivt ställa sig positivt till förändringar som förhoppningsvis går i denna riktning. Prejudicerande fall där företag/arbetsgivare önskat se vaccinationsintyg som en kompetens kommer sannolikt att visa vägen framåt för bättre arbetsmiljöer och starkare företag vilket sannerligen behövs i pandemitider.

JOHN HOLMBERG

LAGTINGSLEDAMOT (LIB)