DELA

Alla ålänningar vinner på sänkt skatt

I tisdags den 21 oktober var jag med på kommunförbundets intressanta och välbesökta konferens om en aktiv kommunal beskattning på Åland.
Jag tycker att många goda förslag och synpunkter kom fram och sammanfattningsvis kan man väl säga att konferensen var ganska enig om att Åland dels borde bli bättre på att utnyttja sitt ”skatteverktyg", dels att verktyget borde användas för att stimulera och främja Ålands ekonomi.
Rent konkret menade många att Åland borde skaffa sig ännu mer konkurrenskraftiga skatter för att kunna locka hit ny arbetskraft.

Jag håller med om detta, men vill poängtera att vi inte enbart skall sänka skattetrycket för de inflyttades skull utan även för vår egen skull. Vi som redan bor och verkar på Åland stimuleras och gynnas även av sänkta skatter här. När det görs lönsammare att arbeta och producera på Åland så vinner i förlängningen alla vi som bor på Åland. Välfärden växer med välståndet.

När vi sedan pratar om inflyttning så borde vi inte enbart tänka på kvantitet utan även på kvalitet. Enligt ÅSUB:s färskaste nationalräkenskapsdata för år 2006 (sid 15) så var Ålands BNP per capita 21 procent större än Finlands och hela 37 procent större än EU genomsnittet.
Om en genomsnitts EU-medborgare flyttar hit så drar de alltså i snitt ner den genomsnittliga produktionen per capita på Åland. För att Åland säkert skall gå på plus, mätt i BNP per capita, så borde den inflyttade personen tillhöra den fjärdedel som är allra mest produktiv inom EU.

En av de mest intressanta replikerna som jag hörde på konferensen kom från en klok man som sade "ge flitpengen till dom flitiga" när vi diskuterade hur flitpengen borde användas på Åland. Tydligare än så här kan man knappast säga att det skall lönas sig att arbeta och driva företag.

Anthonio Salminen (fs)