DELA

All utbildning bör vara kvalitetssäkrad

I världens bästa utbildningsvärld i världens bästa vardag skulle vi vilja ha möjlighet att erbjuda alla allting utan att någon skulle behöva välja bort något. Men verkligheten ser annorlunda ut. Vi som har privilegiet att bo på Åland har, trots att vi lever i ett väldigt litet samhälle, en fantastisk skola med många valmöjligheter. Det åländska samhället erbjuder allt från förundervisning, grundskola och gymnasium till våra barn och ungdomar. Dessutom finns möjligheter att studera som vuxen.

I den bästa av världar om inte ekonomi var en parameter skulle vi kunna erbjuda alla ett fritt val men så ser inte verkligheten ut. Utbildningsutbudet på Åland borde vara mer flexibelt och borde inspirera till livslångt lärande. Näringslivets behov av utbildad arbetskraft måste få lov att påverka vilka utbildningar som erbjuds. Målet borde vara att de som vill – efter avlagd examen – ska få ett arbete. Och att de som vill studera vidare ska ha möjlighet att göra det.

Om man upprepar en sak tillräckligt många gånger blir det en sanning. I den debatt som hittills förts har det förts fram att studeranden blir utan plats. Sanningen är den att i de allra flesta fall får eleverna som går ut grundskolan plats i den utbildning man sökt till. Men det finns även ett antal som har inte får studieplats på sitt förstahandsval av olika orsaker. Med det sagt är det ändå ett problem att inte alla får en studieplats och den diskussionen är oerhört viktig att föra, men behöver diskuteras mer nyanserat, det är inte svart eller vitt.

Vår vision är att vi ska ha världens bästa, jämställda skola och för att komma dit måste vi kontinuerligt ha fokus på att använda resurserna där de gör mest nytta och kvalitetssäkra utbildningarna på alla nivåer. Vi måste också säkerställa att de studerande fortsättningsvis ska ha en trygg skola med världens bästa personal.

Vi jobbar för att din vardag ska bli bättre, vi jobbar för världens bästa vardag!

Anita Husell-Karlström (C)

Cia Numelin (C)

Lagtingskandidater tillika styrelsemedlemmar i Ålands gymnasium