DELA

All kraft på vindkraft

Lägg all kraft på den gemensamma saken, uppmanar chefredaktör Lampi på ledarplats i tidningen Åland den 5 januari 2013 angående utvecklandet av vindkraften.
Liberalerna önskar ingenting mer än så. Liberalerna har lagt, och kommer att lägga all kraft på att försöka nå en positiv lösning för vindkraften på Åland! Åland är ett sällsynt lämpligt ställe för vindkraft både vad gäller de rent fysiska förutsättningarna med goda vindförhållanden och det faktum att majoriteten av befolkningen på Åland ställer sig positiv till en utveckling av vindkraften.

Det vi kräver är en aktiv hållning från landskapsregeringen. Det är endast någon vecka kvar till aftonskolan mellan Ålands och Finlands regeringar. Då har det utlovats antingen ett nej eller ett ja till åländsk medverkan i det rikstäckande inmatningstariffsystemet. Vi uppmanar landskapsregeringen att förvalta dessa veckor väl. Nu om någonsin bör ministrarna förlägga arbetstid i Helsingfors för att övertyga sina kolleger. Vi är glada över Ålandsminister Anna-Maja Henrikssons engagemang men hon behöver biträdas av aktiva åländska ministrar.

Vi kräver också att landskapsregeringen förbättrar sin kommunikation till det åländska näringslivet. Det är inte acceptabelt att i budget föreslå försämringar för vindkraften på Åland utan att diskutera frågan med dem som driver verksamheten. Konsekvenserna av detta kan i värsta fall vara att vi står inför en total avveckling av vindkraften på Åland.
Vi liberaler lägger all kraft på den gemensamma saken och uppmanar landskapsregeringen att göra detsamma!
Den liberala lagtingsgruppen
Mats Perämaa
Viveka Eriksson
Katrin Sjögren
Tony Asumaa
Gunnar Jansson
Torsten Sundblom