DELA

Alkoholhökar och sprittalibaner

Debatten om alkoholhökar och sprittalibaner har gått het både i lagting, på bloggar och på ledar- och hemsidor. En majoritet i lagtinget skärpte den nya ordningslagstiftningen. Man får inte förtära alkohol på allmän plats i staden.
Det blev en debatt om politisk ideologi och frihet. Som liberal gillar man ju frihet! Frågan man ställer sig är vems frihet vi försvarar och pratar om.
Vuxnas frihet att dricka sprit var man behagar eller barn och ungdomars frihet att vistas i offentliga miljöer fria från sprit.

Det finns ett youtubeklipp som säger det mesta. Sök på räddabarnen kent.
Katrin Sjögren (Lib)
social- och miljöansvarig
Landskapsregeringen