DELA

Alkohol och bil, inte alls

I den pågående debatten om gränsen för rattonykterhet är skrämmande nog en stor del av fokus lagt på den vuxna människans rätt att kunna ta sig en öl till maten utan att begå en brottslig handling genom att sedan sätta sig vid ratten. Att vi med en ändring av promillegränsen bara inskränker vanliga måttlighetsbrukares frihet utan att komma åt de grova rattfylleristerna. Må så vara. Det finns andra metoder för att arbeta med de frågorna och det är inte på de grova rattfylleristerna vi ska fokusera i denna lagändringsdiskussion.

Skillnaden mellan att ta en öl till maten och sedan köra bil, och att INTE ta en öl till maten när man ska köra bil, är en attitydfråga, och det är vårt ansvar som vuxna att förmedla sunda attityder till våra ungdomar. Och där ska aldrig någonsin kombinationen alkohol och bilkörning höra ihop.

Jag är själv mamma till två barn, 3 och 11 år. Genom att visa för mina barn att man inte dricker alkohol – inte alls – om man ska köra bil, förmedlar jag också förhoppningsvis en ryggmärgskänsla hos dem, att aldrig ens komma på tanken att vare sig själva sätta sig bakom ratten onyktra eller sätta sig i en bil med en onykter förare. För ungdomar är känslan för den egna så väl som andras berusningsgrad outvecklad. Om man då befinner sig på till exempel en fest och någon som ”inte druckit så mycket” erbjuder sig att köra, då vill jag inte att mina ska behöva fundera om det är okej eller inte, försöka bedöma om personen är i körskick eller inte. Jag vill att de säger nej, för att de vet att den som kör ska vara helt nykter – inte lite. Tröskeln ska inte vara hög – den ska vara oöverstiglig.

Åland har genom åren samlat på sig alldeles för många exempel på trafikolyckor med tragisk utgång, där så väl ungdomar som alkohol varit inblandade. Vi känner alla någon familj som drabbats och får leva med konsekvenserna av den bristande förmågan att i stunden klar a av att avgöra var gränsen går. Och det är vi vuxna som genom vår egen attityd måste visa var den gränsen går. Det handlar inte om friheten att ta sig en öl till maten, om grova rattfyllerister eller om krogarnas möjlighet att göra vinst. Det är oändligt mycket viktigare än så, för det handlar om vilka signaler vi skickar de framtida bilisterna på våra vägar.

Alla attitydförändringar tar tid att genomföra, men man måste börja någon gång. Samhället har redan väntat alltför länge på att visa vilken attityd man vill att våra bilister ska ha. För mig är det en självklarhet – bilister ska vara nyktra. HELT nyktra. Och det är just vi vanliga alkoholbrukare som ska visa ungdomarna det, för det är med oss de identifierar och jämför sig själva. Inte med grova rattfyllerister.
Maria Antman (S)