Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Äldrevården måste vidareutvecklas!

Mariehamns socialdemokrater anser att välfärden inte är färdig. Den får inte utsättas för ytterligare sparkrav. Tvärtom måste vi se till att det inrättas fler tjänster för de äldre som till exempel äldreomsorg på distans, ergoterapi och fysioterapi. Tjänsterna får inte avgiftsbeläggas så att de bara är tillgängliga för ett fåtal. Lönenivåerna för de offentligt anställda inom omsorgen är för låga och bör höjas.

Kollektivtrafiken bör utvecklas så att fler kan utnyttja den och isoleringen av de äldre lindras. Pensionärer, barn och unga ska åka gratis. Vi vill ha en servicelinje för äldre som komplement till kollektivtrafiken.

Mariehamn är en bra stad att leva i också för de äldre. Detta inte minst tack vare ett omfattande och aktivt föreningsliv och en stor ideell sektor. Detta gör Mariehamn attraktivt för dem som överväger att flytta hit. Mariehamns socialdemokrater vill stöda föreningslivet särskilt inom kultur, idrott och fritid. Tröskeln för avgifterna för deltagande bör läggas på en nivå som gör att ingen tvingas avstå att deltaga av ekonomiska skäl.

Rödakorsgården bör få ett årligt stöd från staden för att trygga fortsatta omfattande aktiviteter. Rödakorsgården är en viktig träffpunkt för de äldre mariehamnarna.

KARL-JOHAN FOGELSTRÖM (S)