DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>ENGAGERAR Nya Ålands artikel om samlingssalen på Edlagården har fått flera läsare att reagera.

Äldrerådet borde ha tillfrågats

Med förvåning läser jag hur man behandlar våra pensionärer i Mariehamn idag. Som socialdirektör under tiden 1970-1992 var jag med om att planera och uppföra pensionärsboendet Edlagården I och Edlagården II. Inför byggandet av Edlagården II, i början av 1980-talet, fick jag tillfälle att besöka ett flertal olika pensionärsbyggen såväl i Sverige som Finland.

Ensamheten vid sidan av vacklande ekonomi, hör till de största problemen för våra pensionärer idag. Praktiskt taget alla som bor i Edlagården är ensamstående. För att förebygga ensamhet planerades uttryckligen gemensamma utrymmen i Edlagården. Tanken var också att pensionärer bosatta i närheten av Edlagården skulle kunna trivas tillsammans med Edlagårdens pensionärer i gemenskapsutrymmena. Här skulle man också kunna äta tillsammans, umgås på kvällarna, fira födelsedagar, ha syföreningar med mera. Att spara 800 euro i månaden på såhär viktiga utrymmen, låter mer än snålt. Marstad är trots allt stadens eget bolag.

Min uppfattning är, att diskrimineringen av pensionärer har blivit utmärkande för beslutsprocessen i vårt samhälle. Som exempel kan nämnas, att pensionärerna betalar väsentligt högre skatt än löntagare med motsvarande inkomster och pensionerna följer inte kostnadsutvecklingen i vårt samhälle, vilket medför att pensionärerna blir allt fattigare,

Om denna omfattande av åldersdiskriminering fortgår börjar det bli dags att grunda ett pensionärsparti. I Mariehamn har vi ca 2500 pensionärer över 65 år. Att fortsätta denna inskränkning av rättigheter, kan stå sig dyrt för våra etablerade partier, så dyrt att det inte kan löna sig att fortsätta med diskrimineringen.

En fråga av den här arten borde definitivt ha kommit för utlåtande till stadens Äldreråd. Vem känner till pensionärernas situation bättre än det Äldreråd, som uttryckligen tillsatts för att tillvarata de äldres intressen i Mariehamn

Leif Jansson

Ordförande för Äldrerådet i Mariehamn