DELA

Äldreomsorgens utmaningar och möjligheter

Från Liberalernas äldreomsorgsseminarium:

Ny teknik ger nya möjligheter för en bättre och en mer effektiv vård men äldreomsorgen står också inför stora utmaningar. Redan idag är 20 % av befolkningen över 65 och de lagstadgade kraven på kommunerna skärps.

Maria Erikson, Mejt Svahnström och Erika Boman berättade i tisdags om äldreomsorgen på Åland. De tre experterna har en gemensamt en kunskap som täcker mätning av äldres funktion, demens och äldre åländska kvinnors fysiska och psykiska hälsa.

Utmaningarna består bland annat i att möta varje individs enskilda vårdbehov, uppfylla lagkraven och se till hela individen enligt expertpanelen. För att möta utmaningarna bör samordning och samarbete utvecklas, det finns också ett stort behov av specialiserad personal på alla nivåer inom äldrevården.

Erika Boman framhåller att de äldre ofta över-, under- och feldiagnosticeras och att rätt vård faktiskt sänker dödligheten.

Julia Birney, partisekreterare Liberalerna