DELA

Äldreomsorgens problematik i Mariehamn

Vi som politiker vet att det kommer att behövas ett demenscenter i Mariehamn. Därför krävs det i årets budgetarbete att det också sätts in pengar för detta. Det behövs även att St Göranshemmet renoveras och byggs om till korttidsplatser. Dessa saker är relativt lätthanterliga och det råder en tämligen god koncensus mellan politiker i dessa frågor. Ni skall vara noggranna och kolla budgetdebatten för att se vilka politiker som bara lovar och vilka som utför saker.

Tyvärr är problematiken långt mer djupgående än detta. Det råder en enorm brist på närvårdarpersonal inte bara i Mariehamn utan i hela Norden. Teoretiskt sett är det rätt enkelt att råda bot på detta på Åland då vi själva bestämmer om utbildningsmöjligheter. Dock är det faktiskt inte utbildade närvårdare det hänger på utan att lönen ligger på den nivå den gör. Oasen och KST har till exempel mer i grundlön än vad vi har i Mariehamn för våra närvårdare. Det gör att vi tappar en hel del närvårdare dit. Det är ändå inte det största problemet, utan det är den generellt låga grundlönen, som gör att om du ställer dig i köttdisken på kantarellen eller om du arbetar som sekreterare utan utbildning och svarar lite i telefon inom det privata så tjänar du mer pengar än vad våra närvårdare gör.

Detta gör att det blir för få inom vår äldreomsorg som har behörighet för mycket av arbetet som behöver göras inom äldreomsorgen. Antalet obehöriga på våra avdelningar påverkar väldigt negativt vår ordinarie personal, då de behöver arbeta allt hårdare. Vår äldreomsorg börjar bli mer och mer en förvaringsplats, vilket är oacceptabelt mot de medborgare som byggt vår stad.

Mariehamns stad måste höja närvårdarlönen för våra anställda, erbjuda 100 procent tjänster till de som vill ha det och bli bättre på att ta hand om vår personal. I det sista ingår medbestämmande och en större lyhördhet till vår personal. Vår nya äldreomsorgschef Evelina Grandell Rosenlund har gjort ett bra arbete med att platta till organisationen och skapa rutiner för detta, men det är fortfarande en lång väg att gå innan vi är klara. För våra äldres skull hoppas jag att denna insändare ytterligare ökar tempot, för det är våra äldre medborgare i Mariehamn värda.

HENRIK LÖTHMAN

SOCIALDEMOKRATERNA

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp