DELA

Äldreomsorgen tryggas genom färre kommuner

Visst kommer morgondagens sjukvård och omsorg att behöva mera medel, Runar Karlsson (C). De äldre ökar det kommande åren och särskilt behöver vi utveckla stödtjänsterna för de äldre så de mår bra och kan bo hemma längre.

Åland är i behov av en gemensam planering för en äldreomsorg som fyller de olika behov som finns och ökar. Därför är det viktigt att planera för helheten och inte bara inom ramen för den egna kommungränsen.

Därför är det också viktigt att komma raskt vidare med den kommunreform som Åland så väl behöver. Långsiktigt är det bästa sättet att värna en stark välfärd och en utvecklad service för de äldre.

Socialdemokraterna är ett reformparti som tänker långsiktigt och vi behöver nya modeller för samarbete för att välfärden för de äldre ska utvecklas. Vi behöver nya lösningar genom ny teknik och digitala verktyg för att de äldre ska kunna kommunicera med varandra via dator och bättre kommunikationer och servicelinjer. Sådana förlag vill vi se mer av.

Vi tycker det är märkligt att Centern gång på gång upprepar nedskärningar som ett alternativ för bland annat äldreomsorgen istället för att se möjligheterna att behålla en god servicenivå. Har Centern egna förslag på hur ni vill göra annat än att kräva mer bidrag till kommunerna av landskapet? Vi vill se ekonomiskt starka kommuner för då finns det mer medel för utbildning och sjukvård.

Vi tar tag i problemen för politik handlar om att våga ta långsiktiga beslut.

SARA KEMETTER (S)

GÖTE WINÉ (S)