DELA

Äldreomsorgen på Järsö-Nåtö

Befolkningsökningen på Järsö-Nåtö har de senaste 20 åren varit över 45 procent. De flesta av dem som flyttade in på 1900-talet är nu över 70 år och uppgår till 40 procent av befolkningen. Vi har alla bidragit med våra skatter till Lemland och med dem har Lemland byggt upp servicen runt centralorten Söderby.

Gång på gång har vi påtalat behovet av äldreomsorg för oss på Järsö-Nåtö utan att Lemland reagerat. Först nu i och med vårt initiativ om överförande av området till Mariehamn, tillsatte kommunen den utredning som fullmäktige beslöt om för över ett år sedan.

Så vad är Lemlands bidrag hittills till äldreomsorgen? Jo ett par gånger i veckan kör hemvårdare från Söderby hela vägen via Jomala och Mariehamn hit ut och på samma sätt sker mattransporterna till ett fåtal pensionärer. Vettigt? Knappast och vad händer när flertalet av de 75 personer som redan i dag är över 70 år behöver kommunal service? Fyra besök i dygnet, dag kväll och natt enligt gällande norm?

Alla över 75 år, även Järsö-Nåtöborna, har rätt att bo hemma men hur skall Lemland sköta det? Tvångsförflytta oss till Söderby eller kanske till Kapellhagen?

Trots Lemlands ansträngda ekonomi har kommunen beslutat prioritera ett nytt daghem i Söderby. Knappast något fel i det men det har det skett på Järsö-Nåtöbornas bekostnad. Lemlands ekonomi kommer snarare att bli sämre än bättre. Ett ESB-boende (Effektiviserat Serviceboende) kräver minst 10–15 platser. För ett trivsamt boende stiger antalet till 20–25. Till detta kommer en personal om 0,7 per plats. Byggande och drift av ett sådant boende är en ekonomisk omöjlighet för Lemland. Behovet av ESB-boende i Järsö/Nåtö-området kommer att öka gradvis. Att bygga ett ”mini ESB-boende” som gradvis byggs ut allteftersom behovet ökar är en utopi och knappast lagligt.

 

Det är vår övertygelse att lösningen på äldreomsorgen endast kan lösas via ett samarbete med Mariehamn. Lemland har en skyldighet att tillgodose alla kommuninnevånares behov av service. Har Lemland vilja och råd att bygga ett daghem i Söderby för över tre miljoner måste man, om man vidhåller att Järsö-Nåtö skall tillhöra Lemland, även tillgodose Järsö-Nåtöbornas behov även om det kostar.

Det finns bara två lösningar på detta. Antingen överförs Järsö-Nåtö till Mariehamn eller så avtalar Lemland med Mariehamn om äldreomsorgen för Järsö-Nåtöborna. Denna fråga är så viktig för oss, att Lemland inte än en gång får begrava den i utredningar.

JOHAN DAHLMAN, EVA DAHLÉN, TOROLF BECKMAN, HUBERTUS SONNEBORN, ROLF SANDELL, MARJA JOHANSSON, HANS-ERIK SVANFELT, RAPHAEL KARLSSON, HÅKAN LINDBERG