DELA

Äldre är en god inkomstkälla till skattekistan

Några dagar före jul erhöll jag 10 sidor informationsmaterial från Skatteförvaltningen, om mina förväntade inkomster och beskattningen av dem för nästa år. Där håller de sig sysselsatta med obegripliga beskattningsutredningar, vill jag lova.

Ett sida innehöll ett skattekort som informerade mig om att jag skulle betala 20% skatt för löneinkomster upp till 8.188,- euro, för lön överstigande sagda summa skulle jag betala 38% skatt.

Sida nr 2 informerade mig om att jag skulle betala 20% skatt för min lön som närståendevårdare upp till ett belopp av 916,67 euro, för lön över denna summa skulle jag betala 38% skatt.

Sidorna 3-4 informerade mig bland annat om min skyldighet att kontrollera att Skattemyndigheten gjort rätta beräkningar.

Sidorna 5-6 berättade om på vilka inkomster mina olika skattesatser var beräknade, där jag noterade att på den grundpension som jag erhåller för de 20 år jag arbetat i Sverige, och som jag även betalar skatt för där, även beskattades en gång till i Finland! Dubbelbeskattningen av dylika pensioner är inte tillåtna enligt ett utslag från Europadomstolen , har jag läst om i massmedia, men detta domstolsbeslut tar Finska skattemyndigheter ingen hänsyn till, utan fortsättningsvis får vi med utländsk pension finna oss i ofoget.

På samma sida i beskattningsbeslutet kunde jag även läsa att jag skulle betala förskottsskatt på en förväntad hyresinkomst om 1.176,- euro från en lägenhet som såldes i juli 2021. Lägenhetsförsäljningen har i laga ordning redovisats till skattemyndigheten, så varifrån denna hyresinkomst härrör sig är för mig en gåta. Men jag tar gärna emot hyresinkomsten, men vill ogärna betala förskottsskatt för pengar jag inte kommer att få.

Sidorna 7-10 behandlade uppgifter om förskottsskattebetalningen, 394,86 euro i tre rater, totalt 1.184,58 euro. Där beordrades jag också att betala in pengarna på förfallodagen, oberoende om jag sökt ändring i beslutet eller ej!

Jag informerades även om att min förskottsinnehållningsprocent på pensionen var beräknad till 17,5%.

Jag inser ju att jag vid 82 år ålder inte skall arbeta som närståendevårdare, eller delta i det politiska livet. Det blir alldeles för dyrt för mig. Det är bättre att låta samhället (för dyra pengar) ta hand om och ansvara för gamla och sjuka, än att låta dem för en billig samhällspeng få omvårdnad i hemmet.

Jag skulle ju totalt sett få mindre skatt att betala om jag även avstod från mina politiska uppdrag.

Jag är väl medveten om att Skatteförvaltningens beslut grundar sig på politiska beslut i regering och riksdag, så jag kan därmed konstatera att när politikerna talar om ”problemet med den åldrande befolkningen”, så är den ju trots allt en ganska god inkomstkälla till skattekistan, eller hur? Samtidigt som jag noterar att vi äldre har större ekonomiska problem tack vare era politiska beslut, än ni har med oss och vårt behov av omsorg.

Runa Lisa Jansson