Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Åldersdiskrimineringen inom vården

Tehy höll en valdebatt om vården på Åland i torsdags kväll i Kyrkby högstadium. Alla åtta partier som ställer upp i lagtingsvalet i höst var representerade, men debatten tände aldrig till riktigt. Det var mest valfläsk som serverades, och paneldeltagarna var ganska eniga i de flesta frågorna. Som de dessutom hunnit förbereda sig på, då de sänts deltagarna i förväg, om jag förstod saken rätt.

Men i slutet av debatten fick vi åhörare ställa frågor, och då ville jag gärna veta hur partierna ser på åldersdiskrimineringen i vårt samhälle. Jag framhöll att den framförallt förekommer inom vården, då vi äldre i många fall skulle kunna hålla oss friskare mycket längre, och upp i hög ålder. Om vi inte alltid fick vänta på vår tur, då de som är i arbetsför ålder får förtur i kön.

Så nu undrar jag på vilken planet som ni tre befunnit er de senaste åren, ni som påstod er inte ha märkt att ålderdiskriminering förekommer inom vården på Åland. Det är alltså Centerns ordförande Veronica Törnroos, socialdemokraten Sara Kemetter och Moderaternas ordförande, tillika styrelseordförande i ÅHS, Anette Holmberg-Jansson, som alla tre med en mun förklarade att jag var helt fel ute, åldersdiskriminering inom vården förekommer absolut inte på Åland. Punkt!

De övriga fem partierna ansåg lika bestämt att åldersdiskriminering förekommer, och att den bör motarbetas med tillbuds stående medel. Den upplysningen tackar jag för. I valtider är det bra att veta var partierna står i den här frågan, som är av största vikt både för mig och alla andra äldre personer. Samtidigt förstår jag nog att trion inte känner till problemet, då de ännu inte nått upp till den aktningsvärda åldern då diskrimineringen kommer som ett brev på posten. Men som politiker bör man kunna se även andras problem, erkänna dem, och vilja ställa till rätta. Inte bara spegla sig i sin egen förträfflighet.

RUNA LISA JANSSON