DELA

ÅLD motverkar sitt eget syfte

Åländsk demokrati (ÅLD) beskriver i en insändare vissa folkgrupper som mer brottsbenägna än andra. Och ÅLD tror att Åland skulle bli en mindre trygg plats med ett asylboende.

Inom socioligin finns ett begrepp som heter “stämplingsteorin”. Mycket enkelt uttryckt går teorin ut på att folk tenderar att utveckla det beteende som förväntas av omgivningen. Har man stämplats som en brottsling av sin omgivning så kan det vara svårt att bryta den föreställning, istället anammar man den.

Vi bär alla på fördomar och föreställningar om andra individer och grupper. Det är därför vårt ansvar att inte odla dessa, utan istället försöka möta andra så förutsättningslöst som möjligt. För enligt stämplingsteorin leder det till ett tryggare samhälle.

Genom att utmåla en grupp som mer problematisk motverkar ÅLD faktiskt allas vår strävan mot ett tryggt samhälle.

Där har ni ett ansvar ÅLD. Ni kan bidra till ett tryggare Åland, genom att inte döma folk på förhand. Annars bidrar ni till att skapa det samhälle som ni själva är rädda för.

Jag är medveten om att det här är en komplex fråga och att mitt resonemang är förenklat. Men jag skulle ändå önska att ni reflekterade över det.

Anders Sims