DELA

ÅLD motsätter sig skatteavdraget

I regeringens budgetförslag finns stora moment och viktiga moment, men det fanns också ”något”, som fick rubrikerna. En tidning hade rubriken: ”Skatteavdrag ger 100 euro mer i plånboken” och vi kunde läsa: ”I ett försök att öka tillväxten inför man ett skatteavdrag som ger alla med en årsinkomst på max 35.000 euro 100 euro tillbaka.” En annan: ”Budget med avdragsknorr” och skrev: ”Skatteavdraget för låg- och medelinkomsttagare är det mest nydanande i budgeten”. Radion: ”Sänkt skatt i budget ” och skrev Låg-och medelinkomsttagare ska alltså få 100 euro i skattesänkning.

Låt oss granska detta förslag.

Den övre gränsen för avdraget om 100 euro ska bli en inkomst om 55 000 euro.

Detta är beskattningsbar inkomst. Vi har olika skatteavdrag. Via skatteräknaren på skatt.fi kan man se att den, som har en beskattningsbar inkomst om 55 000 euro har i grunden en (brutto)inkomst på 64 000 euro. Tycker minister Mats Perämaa att den, som har en inkomst på 64 000 euro per år är ”medelinkomsttagare”.

Enligt minister Tony Asumaas blogg är medianinkomsten 24 000 euro. Gränsen för avdraget är alltså 2,7 gånger högre än medianinkomsten. Kanske man kan kalla dem höginkomsttagare?

Vi kan titta på den lägre gränsen, även om media skrev ”alla med en inkomst under 38 000 ska få en skattesänkning.”

Detta är nämligen är kruxet med ett skatteavdrag. Man måste betala skatt för att få en skattesänkning.

Redan före valet, så satt vi inom Åländsk Demokrati och försökte spåna på några vallöften. Vi kom till att det fanns en grupp, som har problem och som politikerna inte verkade bry sig om; garantipensionärer, folkpensionärer och sjukpensionärer. Vi kom till att en garantipensionär inte betalar någon skatt, så det skatteavdrag, som vi funderade på fick vi kasta i sophinken. Det lärde vi oss före valet.

Vi valde istället att föreslå ett pensionärsarvode, och hoppas att få stöd för det förslaget i årets budget. På skatt.fi ser vi att vid cirka 13 900 euro per år börjar man betala skatt. Det vill säga drygt dubbelt mer än exempelvis ”garantipension”.

Alla med mindre inkomst än 13 900 har alltså ingen nytta av detta avdrag. Gränsen är dessutom väldigt nära det man kallar relativ fattigdom.

Regeringens avdrag för ”låg- och medelinkomsttagare” är alltså i verkligheten ett avdrag för medel och höginkomsttagare. ÅSUBs statistik visar att det är cirka 1 000 personer som ligger över gränsen om 64 000 euros inkomst och som inte får avdraget. Det är cirka 4 procent av Ålands befolkning.

Det är 6 500, som ligger under 13 900 och som inte får ta del av avdraget. Det är alltså sex gånger fler låginkomsttagare än höginkomsttagare som inte har nytta av avdraget. Regeringen siktade på låg- och medelinkomsttagarna, men prickade medel- och höginkomsttagarna. De siktade mot stjärnorna, men sköt sig själva i foten.

När Portugalavtalet behandlades använde sig finansministern av falska nyheter från finska eftermiddagstidningar och lyckades kanske lura resten i lagtinget, men han lurade inte mig. När det gällde den stora broinvesteringen lyckades han kanske vilseleda resten av lagtinget med att nuvärdet skulle ligga i 150 miljonersklassen, men han lurade inte mig. Denna gång har han försökt lura hela det åländska folket med att alla som har en inkomst under gränsen kommer att få en skattesänkning. Men han lyckades inte lura mig denna gång heller.

Men samma regering pläderar också för övertagande av beskattningen. Det är humor på högsta nivå. Eller ”politik när det är som roligast”, som en minister brukar säga. Jag tycker verkligen synd om revyarbetarna i vinter. Hur skall de kunna överträffa verkligheten?

Åländsk Demokrati har lämnat in en motion där vi föreslår att kommunalavdraget helt skall strykas. Vi hoppas att Sara Kemetter och socialdemokraterna inser att ni blivit grundlurade av finansministern, och att ni kan ge ert stöd för att stryka avdraget. Vi hoppas också att ni denna gång kan understöda Åländsk Demokrati i tanken att införa ett pensionsarvode.

Om ni värnar om de som ligger under den så kallade fattigdomsgränsen, så bör ni rösta mot detta avdrag, som enbart gynnar de, som har en högre inkomst än gränsen för det som kallas relativ fattigdom.

Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati