DELA

ÅLD för fram falska fakta

ÅLD fortsätter med sina falska insinuationer och oförmåga att kunna skilja på äppel och citroner.

Inte bara för att de uppenbarligen gått på den högerextrema ”nyhetsrapporteringen” om 55 utanförområden i Sverige.

Det finns utsatta områden i Sverige där man kan diskutera om det förekommer fattigdom med arbetslöshet, upplevt utanförskap, kriminalitet osv. det finns ett visst utanförskap. Men inte som ÅLD påstår ett fullständigt utanförskap.

När journalister, riktiga sådana, ringt runt och pratat med två politiker (en riksdagledamot och en kommunal) som bor i dessa utanförskapsområden. De blev bägge extremt förvånade och ser ingen överensstämmelse med verkligheten. De är inte rädda att gå ut på kvällarna, men fakta brukar ju inte betyda så mycket för ÅLD.

Det har även kommit en uppdatering på polisens rapport, från dem själva, som nu säger att det finns 15 områden där polisen har vissa svårigheter att utföra sitt arbete. Vilket är långt ifrån att säga att inga myndigheter kan utföra sina arbeten.

Det är ju också så att den svenska och åländska flyktingpolitiken inte påminner om varandra överhuvudtaget.

Sverige har till största delen tagit emot asylflyktingar, sådana som kommit till Sverige och begärt asyl. Åland har istället tagit emot kvotflyktingar. Sådana som fått asyl i flyktingläger efter att blivit utvalda av Röda Korset och migrationsverket. De som vi socialdemokrater och andra vanliga partier vill ta emot till mariehamn är fler kvotflyktingar, men också sådana asylflyktingar som fått sin sak prövad i Finland och som har Finland som sitt nya hemland.

Detta kallas humanism, att ge människor en chans att starta om när deras liv slagits i spillror. Men vill man inte se humanismen, se på ekonomin.

Invandring stärker ett land politiskt, ekonomiskt och kulturellt – det kan sägas om alla fredstida invandringar genom tiderna, oavsett om det har rört sig om flyktingvågor eller arbetskraftsimmigration. Ju fler invandrare, desto starkare stat. Paradexemplet är USA. Det finns inte ett enda historiskt exempel på att invandring på sikt har varit negativ för mottagarlandet.

Så varför envisas ÅLD med att se på invandring som ett bekymmer?

Vi borde utgå från att invandring som sådan är positiv, ett fenomen som bör bejakas, inte ett elände som måste hanteras.

Problemfokus bör landa på de konkreta punkter där problem uppstår, i första hand avseende integrationen i samhället, i synnerhet på arbetsmarknaden. Det borde inte vara svårt för oss i de andra partierna att enas kring det ställningstagandet.

För vi ser inte nya människor som ett problem, hur de än kommit hit till Åland.

Igge Holmberg (S)