DELA

ÅLD är ett miljöparti, inte ett klimatparti

I en krönika med rubriken ”Vi behöver mer än ett miljöparti” skriver Nya Ålands Fredrika Fellman, att ”klimatfrågan är en politisk fråga, den största mänskligheten stått inför, och då räcker det inte med att en lagtingsledamot och en minister som drar hela lasset. Det är inte heller rimligt att det bara är en vänsterfråga”.

Nå, Brasiliens president Jair Bolsonaro har kallat klimatförändringen för en marxistisk komplott.

Men var finns bevisen för att det ens för tillfället skulle finnas en global uppvärmning? Var finns bevisen för att den i så fall skulle vara förorsakad av mänsklig aktivitet?

På mindre än två timmar tar jorden emot lika mycket energi, som produceras på jorden under ett år. Ändå är det många som ännu tror att det är vår verksamhet, som påverkar jordens klimat.

I IPCC:s egen rapport från 2014 framgår att temperaturen har varit stabil på jorden sedan 1998. I en rapport av Nasa, som publicerades för tre veckor sedan så framkommer det att jordens medeltemperatur har gått ner ca en halv grad under två år. Men har ni sett något om detta i Public Service?

De åländska klimatalarmisterna subventionerar laddningsstationer för elbilar. På fastlandet och i min vision skulle man även subventionera gasbilar. Under 2017 registrerades drygt 10 elbilar, det vill säga lika många som de laddstationer man byggde. Nästan 500 nya bensin- och diselbilar registrerades. Politiken är misslyckad.

Fredrika Fellman blandar klimatpolitiken (koldioxiden) med miljöpolitiken när hon avsutar med att skriva ”Flera av våra partier måste bli miljöpartier”.

Åländsk Demokrati skriver i det nya preliminära partiprogrammet bland annat: ”Kol och olja är däremot dåliga ur miljösynvinkel och får gärna ersättas med miljövänliga och förnyelsebara alternativ med smärre subventioner på lika villkor.” och ”Åländsk Demokrati stöder arbetet för en renare Östersjö, och framför allt våra vattenområden.” Så även Åländsk Demokrati är ett ”miljöparti”.

Men varför då ensidigt subventionera elbilar?

Jag tänkte inte denna gång fördjupa mig i problemet med barnarbetskraften och dödsfallen i de kongolesiska koboltgruvorna eller miljöproblemen i Bolivia kring utvinningen av litium till bilbatterierna. Men jag kan ändå flyktigt nämna en studie på Chalmers där man undersökte om dubbdäck räddar liv?

Man fann att det räddade 60 – 770 människoår varje år i Sverige, men det skördade 570 -2200 människoår i koboltgruvorna i Kongo varje år. Det finns nämligen kobolt också i dubbarna- inte bara i elbilsbatterierna. Nå problemen i koboltgruvorna är inget problem för vår hälsominister Wille Valve, så vi ska kanske inte bry oss om det. Solidaritet är väl inte något som de moderna socialdemokraterna fäster så stor vikt vid? Det är klimatet som är viktigast.

Varför bedriver en socialdemokratisk minister en politik, som gynnar dem, som har råd att skaffa en ny elbil och dessutom får elen subventionerad? Varför driver inte en socialdemokrat en politik, som kunde gynna dem, som kanske inte har råd/vilja att byta bil, men som kunde tänka sig att konvertera sin bil till en miljövänligare gasbil om de dessutom fick en liten skattepeng för besväret? En gasbil är dessutom billigare i drift än en fossilbil.

När det gäller produktion av ren och förnyelsebar energi så är det vind och sol, som subventioneras. Inte energi från vatten, luft, jord eller biomassa. Tvärtom hävdade minister Camilla Gunell att vedelning nu inte ens är klimatvänlig. Klimatpolitiken har blivit en religion.

Nu vill den socialdemokratiska ministern Gunell ge ytterligare 17 miljoner euro till vindkraften. Socialdemokraterna vill alltid ta andras pengar för att förverkliga egna drömmar.

Vi producerar redan vi mer energi från värmepumpar, jordvärme och biobränsle utan subventioner. Tänk vad de kunde producera med små subventioner.

Vi inom Åländsk Demokrati är motståndare till den stora subventioneringen av vindkraften, som gynnar några enstaka företag. Åländsk Demokrati skriver i förslaget till Partiprogram: ”Vi ser hellre att alla förnyelsebara och miljövänliga alternativ stöds på ett likartat sätt, vilket ökar konsumenternas valmöjligheter.”

Vi ser oss som ett miljöparti, inte som ett religiöst klimatparti.

STEPHAN TOIVONEN

ÅLÄNDSK DEMOKRATI

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Stephan Toivonen har under sina år i lagtinget visat sig tillhöra gruppen klimatskeptiker. Jag har inga ambitioner att försöka omvända honom eller bemöta alla märkliga och missriktade påhopp. Jag fortsätter dock, med stöd av det parti och den regering jag företräder, att arbeta för att Åland minskar sina klimatavtryck i enlighet med hållbarhetsagendan och vår klimat och energistrategi. Det betyder en övergång till förnyelsebar energi, stöder förutsättningarna för en övergång till sol, vind, biogas, fjärrvärme och förnyelsebara bränslen.

Jag fortsätter också arbeta för förbättrad kollektivtrafik, minskad fossildriven bilism (dit hör även den naturgas som Toivonen alltid föredrar) och eldrivna löningar för färjor, bussar och bilar. Landskapsregeringen och Ålands lagting förvaltar tillsammans och fördelar skattemedel till den offentliga sektorn och dess försörjning.

Socialdemokraterna driver den politik vi i val har lovat våra väljare och det som bäst gynnar Åland som helhet. Klimat och miljö, liksom välfärd och arbete är viktiga frågor för oss, likaväl som allas lika värde och ett Åland som är öppet för inflyttning. Det är uppenbart att Toivonen och ÅLD i allt detta uppfattar Socialdemokraterna som sin motpol och huvudmotståndare. Det är bra, då vet väljarna det!

CAMILLA GUNELL (S)

NÄRINGS- , MILJÖ- OCH ENERGIMINISTER

*Nya Åland avböjer att kommentera kritiken som riktas mot tidningen.