DELA

Alarmerande att tv-sändning inte funkar i coronatider

När får vi se på tv på Brändö?
Ända sedan Ålands Radio och Tv bytte till digital utsändning via Smedsböle så har det varit svart i rutan till och från hos oss i skärgården. Ofta är tv-sändningarna helt utslagna när det är vackert väder och högtryck. Det här är alarmerande dåligt, speciellt såhär i coronatider.

Jag förväntar mig att vi snabbt ska få en slavsändare hit till skärgården.

BJÖRN CARNEHOLM
BAGGHOLMA, BRÄNDÖ

SVAR PÅ INSÄNDARE:
Ålands Radio och TV har sänt digital tv via Smedsböle-sändaren i över 15 års tid. Utsändningarna kommer aldrig nå en 100-procentig täckningsgrad av utsändningsområdet beroende på lokala förutsättningar. Det rekommenderas generellt att se över sin mottagningsutrustning vid signalproblem och säkerställa att den är i skick, särskilt om man bor inom ett område med sämre täckningsgrad. Detta faller utanför ramen för Ålands Radio och TV:s uppdrag.

Frågan om en slavsändare för tv till skärgården är ytterst en kostnadsfråga som bör riktas till politiska företrädare, och är inget som Ålands Radio och TV har möjlighet att finansiera i dag.

Insändarskribenten rekommenderas att ta direktkontakt med Ålands Radio och TV för vidare information kring de lokala förutsättningarna.
EMIL ERIKSSON
VD, ÅLANDS RADIO OCH TV AB