DELA

Alarmcentralen inrättningen mellan liv och död!

Nu är det dags under nästa mandatperiod att få ordning på alarmcentralsfrågan. Alarmcentralen (AC) har blivit ”styvmoderligt” behandlad av politikerna ända sedan starten 1976 då alla alarmfunktioner samordnades. Den som jobbat där ända från starten har fått vara med om många ändringar och reformer.

Alla onödiga omorganisationer har tärt på både ekonomi, personal och effektivitet. Personalen har inte haft möjlighet att påverka sin arbetssituation något nämnvärt.

Det är landskapets inrättning, och som i slutet av senaste mandatperiod, verkar man vilja göra nån reform som sedan kan läggas i den sittande regeringens meritlista. AC var en egen myndighet, som den också bör vara. För att visa på effektivitet slopades myndigheten och AC blev en avdelning inom polisen, mot personalens rekommendationer. Politikerna var säkra på att polisen och AC utför samma arbete. Nu är inte fallet så.

Till personalens kännedom har kommit att AC igen skall vara med! om nån märklig omorganisation mellan polismyndigheten och Mariehamns räddningsverk vilken dessutom är en kommunal inrättning.

Varför göra en så viktig inrättning som arbetar mellan liv och död till ett ”ändra för ändrandes skull” för politiker i valtider, utan att förstå konsekvenserna av ändringarna? Om jag blir vald till lagtinget kommer jag med min kunskap inom området att lyfta frågan till behandling och då förhoppningsvis få AC att inta den plats den bör ha i ett välfungerande samhälle.

Pertti Artell (OB)