DELA

Ålänningarnas säkerhet

Vi från Åländsk Demokrati vill uttrycka vår oro för detta utlåtande från minister Fellman. Vi anser att LR i främsta hand bör sätta ålänningarnas säkerhet, dock med beaktande av överenskommelsen om Ålands demilitarisering.

Vi har sett många fall där terrorister uttryckligen siktar in sig på turistiska mål. Åland kan vara ett sådant. Kan vi förvänta oss att IS eller andra terrorister skall beakta Ålands demilitarisering?

SVT skriver (4/10 2017) ”Polisen kunde inte genomföra 78 procent av utvisningsbesluten som Migrationsverket tagit mellan maj och augusti eftersom personerna redan hade gått under jorden.”

Riskerna ökar hela tiden och speciellt färjetrafiken utsätts för en allt större risk. Riskerna ökar då allt fler personer rör sig illegalt mellan länder.

Inrikesministeriet vill ”snabbt och effektivt möta de hot som uppstår i Finlands säkerhetspolitiska omgivning” och erbjuder frivilligt Åland ett ökat skydd, medan NF vill ha en ”dialog mellan landskapsregeringen och riket”. Hur kan minister Fellman tacka nej?

Vad kan och hinner vår egen polismyndighet göra vid ett alarm om en omfattande skottlossning på ett fartyg, eller vid en misstänkt lastbil med misstanke om sprängmedel ombord, i väntan på en ”dialog”? Vissa terrorister har dessutom den fula ovanan att slå till under bästa after-work-tid.

Vi från Åländsk Demokrati anser därför att utlåtandet är på gränsen till oansvarslöshet.

Strategigruppen för

Åländsk Demokrati

Gm Stephan Toivonen
Svar:

Det utlåtande ledamoten Stephan Toivonen refererar till är en kommentar till en finländsk lagproposition med syfte att effektivera och förtydliga rollfördelningen vid eventuella terrorattacker. I de fall polisens resurser inte räcker till vill man enligt lagpropositionen på ett tydligare sätt ha tillgång till militära resurser. I landskapsregeringens utlåtande, förankrat i Självstyrelsepolitiska nämnden, konstateras att en terrorattack inte per automatik kan hanteras av militären på det demilitariserade Åland, utan att alla polisiära medel först måste vara uttömda.

Det är enligt min mening en rimlig och saklig hållning, bortom ledamoten Toivonens politiska agenda att framställa den åländska vardagen som alltmer otrygg på grund av ökad inflyttning.

Nina Fellman (S)

kansli- och kommunminister