DELA

Ålänningarna kan ta ansvar för sin framtid

Lantrådet Camilla Gunell (S) är starkt kritiskt till att Axel Jonsson reserverat sig mot några punkter i Ålandskommittén (ÅK) delbetänkande. Lantrådet ifrågasätter till och med om Jonsson kan sitta kvar i kommittén under det fortsatta arbetet med motiveringen:
”Ja, eftersom vi har värnat starkt om åländsk enighet och enighet är viktigt för att gå vidare. Att reservera sig är fel mot de andra och mot arbetet”.
Dessbättre lever vi ännu i en demokrati med åsiktsfrihet, där den socialdemokratiska partipiskan inte tillåts diktera villkoren. Axel Jonssons demokratiska rätt att reservera sig lyfts även fram av ÅK:s viceordförande Gunnar Jansson (Lib), vilket till skillnad från lantrådet visar på en statsmannamässig syn på det politiska arbetet.
Axel Jonsson reserverar sig inte mot hela innehållet i rapporten. I sin reservation försvarar han och står fast vid de mest grundläggande frågorna som samtliga partierna på Åland enades om inför förhandlingarna.

I sammanhanget är det även ironiskt att lantrådets minne sviker. När den nuvarande självstyrelselagen bereddes var det socialdemokraterna genom Barbro Sundback som reserverade sig, vilket säkert Sundback minns men knappast saluför i det nuvarande arbetet. Socialdemokraterna ansåg då, i början på 1980-talet, att förslagen gick för långt.
Det gällde bl a ett övertagande av Posten som skulle bli för dyrt för Åland. I dag är Posten ett välskött företag som tvärtom genererar betydande intäkter för Åland.

För S är det tydligen demokratiskt rumsrent att reservera sig för att bromsa självstyrelsens utveckling, men inte för att utveckla den. Det ger en vink om partiets visioner för Åland.
Enligt tidsplanen ska den nya självstyrelselagen träda i kraft lagom till självstyrelsens 100-årsjubileum 2022. Det innebär sannolikt att flera av kommitté-medlemmarnas aktiva tid som politiker då är över. Det är med tanke på kommande generationer som Ålands Framtids unga kraft Axel Jonsson jobbar och kommer att jobba vidare i ÅK.
För framtidens ålänningar behövs åtminstone ett parti på Åland som fortfarande vill utveckla självstyrelsen enligt dess ursprungliga intentioner och som tror på ålänningarnas förmåga att ta ansvar för sin egen framtid.
Ålands Framtids styrelse
Peggy Smulter
Rolf Granlund
Magnus Jansson
Hanna Segerström
Jonny Landström
Pia Eriksson
Tom Forsbom
Alexandra von Schantz
Kurt-Ove Lindh
Birgitta Johansson
Zacharias Kalm
Gunder Andersson
Ove Andersson, sekreterare