DELA

Ålänningarna kan lita på Centern

Trots att tidningen Ålands chefredaktör försöker skydda regeringens politik och bestämma hur vi skall driva oppositionspolitik kommer vi inte att låta oss styras. Som valda representanter för Ålands folk kommer vi att fullgöra vårt oppositionsjobb tydligt och kraftigt inom alla samhällssektorer. Det är nu vår uppgift att kritiskt granska den politik och de åtgärder som regeringen beslutar om. På så sätt informeras väljarna om vad som pågår och vilka konsekvenser det får för vårt gemensamma samhälle. Sedan får var och en bilda sig en egen uppfattning om vad som är bra eller dålig politik. Hälso- och sjukvården är för oss, och troligen de flesta ålänningar ett mycket viktigt område. Därför väljer vi att lyfta och värna det området speciellt mycket. Vi önskar att regeringen själv skulle vara lika intresserad och kapabel att försvara sin politik som tidningen Ålands chefredaktör.

Centerns lagtingsgrupp