Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Ålänningarna förtjänar mindre käbbel

Jag vill framföra min stora tacksamhet över Harry Janssons (C) beröm för mina synpunkter på trafikutvecklingen i skärgården i allmänhet och tunnel till Föglö i synnerhet. Insändaren bekräftar min farhåga om att Gripö förblir ett monument över svunna tiders politik.

För mig kommer sakfrågan och människans behov alltid i första rum och förespeglar mina ställningstaganden. Jag hoppas att blockbildningens polariserande dagar är förbi och att vi i det åländska parlamentet ska få se en ny politik danas som präglas av vilja till samförstånd. Det är önskvärt att vi i stora strategiska frågor gällande bland annat samhällsutvecklingen kan uppnå konsensus framom låsta positioner.

Ålänningarna förtjänar mindre käbbel i lagtinget och mer kunskapsbaserad fast beslutsamhet som underlättar människornas vardag. Vi går nu tillsammans in för en ny värdegrundspolitik, jag jobbar på den in i min organisation och jag hoppas innerligt att andra tar efter på sina respektive håll. Det vinner alla ålänningar på i det långa loppet!

Förresten, gällande återvändarna, så har jag vid något tillfälle lättsamt föreslagit att en hornorkester och röda mattan skulle möta de ilandstigande passagerarna vid varje Ålandsfärjas ankomst. Alla återvändare ska emottas lika välkomnade som om vi skulle möta statsöverhuvuden.

Rainer Juslin