DELA

Ålänningarna är att gratulera

Den 19 april väljer vi ålänningar vår nästa representant i Finlands riksdag.

Vi som arbetat i decennier för det åländska samhället vill understryka att det är oerhört viktigt med en person som klarar av uppdragets speciella utmaningar.

Ålands riksdagsledamot behöver diplomati som sin ledstjärna för att skapa kontaktnät med alla över både parti- och språkgränser.

I Mats Löfström anser vi att alla önskemål uppfylls med ett extra plus för det personliga nätverk Löfström byggt upp under sina år i nordisk, finländsk och europeisk politik. Vi är imponerade över att betydelsefulla politiker som Olli Rehn och Annie Lööf tar sig tid att besöka Åland som ett led i den Löfströmska kampanjen. Besöken av EU-parlamentarikerna Fredrick Federly och Cecilia Wikström vittnar även de om vilket nätverk Löfström lyckats bygga upp under sina år i Bryssel.

Denna form av personliga kontakter är oerhört avgörande och gagnar hela Åland.

Ålänningarna är att gratulera. Nu finns en unik möjlighet att stärka Ålands position i Finlands riksdag.

Mats Löfström är ålänningen som lyckats med sin karriär både i Helsingfors och Bryssel men hela tiden haft Åland som utgångspunkt både privat och yrkesmässigt och han är sannerligen en inspirationskälla för alla våra duktiga ungdomar.

Mats är som person och med sin politiska kunskap en ytterst lämplig person att ta ansvar för vår självstyrelses framtid.

Vi stöder och rekommenderar alla att rösta på nr 4 Mats Löfström i riksdagsvalet!

Göran Bengtz

Magnus Lundberg

Ragnar Erlandsson