DELA
Foto: Jörgen Pettersson<07_Bildrubrik>FULLSATT Spegelsalen i Wisby Hotel var proppfylld med intresserade beslutsfattare, politiker och media vilka var nyfikna på den vision som FS Links kommunicerade. Vad händer när Norden förvandlas till en superregion och Stockholm och Helsingfors länkas samman?

Ålänningar hetast i hela Almedalen

Jag var i Almedalen på Gotland i veckan efter att först som ordförande i International Island Games Association ha granskat planerna på öspelen på Gotland nästa sommar. Öns huvudort Visby är just nu en fantastisk plats där idéer sprutar och framtiden är ständigt närvarande. Där fanns också ålänningarna Hans Mikael Holmström, Mårten Fröjdö, Otto Hojar och Tanja Sabel vilka startat FS Links Ab. De var på plats för att tillsammans med Alan James, vice vd för USA-baserade HyperloopOne, berätta vad som kan hända den dag som ny teknik gör det möjligt att resa mellan Helsingfors och Stockholm på tjugoåtta minuter.

De kom till Almedalen efter att först ha varit i Finland och inför den tyngsta industrins allra mest operativa ledningar ha dragit en liknande presentation. Det resulterade i att Salo stad tecknade ett intentionsavtal för att länka samman staden med Helsingfors. Det är inte så underligt. I Salo finns några av världens främsta ingenjörer men inte så många jobb; Nokias fall ställde till med mycket oreda just där. Dessutom ska FS Links koordinera ett samlat finländskt industri- och universitetsbud för att få till stånd en testbana Åbo-Salo med tillhörande utvecklingscentrum. Uppdraget i Almedalen var att berätta vad effekterna av en ny nordisk superregion kan bli. I sammanhanget kan påpekas att presentationen ägde rum den fjärde juli, på USA:s nationaldag. Symboler är viktiga.

Vid sin sida hade FS Links några av Nordens mest seriösa konsult- och advokatbyråer. KPMG var värd för tillställningen och drog den ekonomiska delen av denna världens första ekonomiska studie av ett nytt transportsystem. Ingenjörskonsulten Ramböll slog fast att det är tekniskt möjligt att bygga en tunnel under Åland till Finland och Setterwalls Advokatbyrå garanterade att det i juridiskt hänseende inte föreligger några oöverstigliga hinder. Entusiasmen var påtaglig och de samhällsekonomiska effekterna i stort sett oändliga; i positiv mening. Spegelsalen i Wisby Hotell var till brädden fylld av nyfikna som kommit för att lyssna till en vision som är på riktigt, betydelsefull och i alla avseenden omvälvande. Tekniken färdigställs just nu i USA. 250 olika regioner i världen gör sig klara att vara med och testa och den första riktiga prototypen av HyperloopOne ska kunna stå klar om mindre än ett år.

Mot den här bakgrunden ska man se dessa fyra ålänningars arbete som näst intill en bragd. De jobbar långt över sin egen viktklass men de har lyckats hitta rätt ton i förhållande till amerikanerna som även investerat i FS Links Ab. Varför? För att den som rör sig snabbast får de bästa lägena. Detta kan i dag te sig som science fiction men vilka uppfinningar har inte gjort det?

Presentationen som räckte en timme möttes av respekt och nyfikenhet bland i stort sett alla kritiska öron och ögon i Almedalen. Om det är något man tar på allvar i detta sammanhang är det visioner som kan förändra framtiden. Jag är som ålänning stolt över de framtidsbilder och den beslutsamhet som de drivande bakom FS Links Ab uppvisat. Bra jobbat!

Jörgen Pettersson