DELA

Ålandsvägen, Jessy och Anders

Vi ser alla fram emot att sätta spaden i marken. Men vi som röstade för ändringen har Storagatan i gott minne och vill dra lärdom av det. Vid mötet var förutsättningen att anbudsbegäran är aktuell. Det betyder att vi med reservation för synpunkter kan starta tidigast i mars 2017. Ni skriver att det är bra att göra schaktarbeten på sommaren och vi håller med, om det inte var för semestrarna, det blir alltså uppehåll. Det betyder att jobbet i alla händelser ligger stilla i juli, den månad då det dammade värst. För vår del är dammbildningen ett problem som vi vill undvika, den dammspridning som skedde i centrum torde fylla kriterierna för sanitär olägenhet som drabbar de minsta hårdast då dammkoncentrationen ökar närmare marken, dammet är också värst när det är varmast. Dessutom leder er tidplan till att asfalteringen sker på hösten då det kan bli aktuellt med fördyrande uppvärmningskostnader. Skillnaden i färdigställandetid är ca tre månader vilket uppvägs av fördelarna. Vi vill att jobbet skall vara en helhet där samma entreprenör har helhetsansvar för tider, kvalitet och säkerhet, alltså arbetarskydd. Enligt förvaltningens förslag är ansvaret delat då staden tar på sig samordningsansvaret mellan VA, el, tele, IT, fjärrvärme mm och entreprenören har ansvar för tiden utan att helt kunna styra de övriga aktörerna. Ur säkerhet och arbetarskydd är vårt system heltäckande då entreprenörens ansvarige arbetsledare har totalansvar och totalbefogenheter. Med ert system, vem har ansvar om en allvarlig olycka händer och det finns olika uppfattningar vad som hänt? Skall den skadade då utsättas för rättsprocesser för att reda ut det? Med vårt sätt att är helhetsentreprenören ansvarig och då blir insatserna fullödiga. När det gäller asfalteringen som staden köper själv ställer vi frågan, vem har ansvar för sättningar el andra fel i slutresultatet, är det den som gjort underlaget eller den som asfalterat? Med vårt system finns en ansvarig. Har staden bra priser på asfalt gäller det att avtala att asfaltjobbet debiteras entreprenören till max stadens pris. Vår modell är inget nytt, det finns standard kontraktsformulär och avtalsvillkor att använda. Att det här skulle leda till mer jobb för stadens anställda stämmer inte. När man i planeringen visat vad som skall göras är allt på entreprenörens ansvar och stadens personal kan koncentrera sig på normal kvalitetsuppföljning. Tvärtom tar staden på sig ett ansvar för samordning i det föreslagna genomförandet. Ett slutligt tips till Anders och Jessy, tala med våra entreprenörer och lyssna så blir det här lättare att ta till sig.

C. v Herzen,

S. Forsbom,

B. Holmberg,

S. Axelsson,

L. Isaksson