DELA

Ålandstrafiken traumatiserar

Ålandstrafikens bokningscentrals chef Gilla Karlsson traumatiserar när hon säger att det är kundens fel när kunden avbokar en tur och uttryckligen säger att kvällsavgången skall vara kvar!

Vidare anser hon att alla ska ha kontinuerlig internet åtkomst för att kunna även under arbete i en traktor ute på fält ha skyldighet att kontrollera avbokningens riktighet.

Nu hade jag inte det och blev rejält chockerad när styrman sa att jag icke var bokad inte fanns på bokningslistan.Bokningschefen vidhåller vid upprepade tillfällen att felet var mitt eget och och inte den unge man som tog bort hela bokningen.Hans ord står mot mitt och väger tyngre enligt Bokningschefen.Så en ofrivillig vistelse i främmande hamn utan nattlogi och mat och dryck blev resultatet för min del.Ingen ersättning för varken det ena eller andra kommer att utgå när felet är kundens enligt Bokningschefen.Så kunden har alltid fel och Ålandstrafiken rätt.

”Kund”

Ålandstrafiken svarar:

Kunden kunde åka med färjan utan sitt fordon 13/7 kl. 18:20, men valde att övernatta i skärgårdskommunen och krävde plats ombord 14/7 kl. 08:25. Trots att det var fullbokat ordnades plats för kundens höga metrar tillsammans med färjan då vi nyttjade skärgårdsplatserna.

Ålandstrafikens bokare uppfattade att även avgången kl. 18:20 skulle avbokas då kunden sagt ”ta bort alltihop” på frågan om han vill behålla den andra avgången. Kunden har fått avbokningsbekräftelse på att även avg. kl. 18:20 blev avbokad.

Och ja, bokarens ord väger tungt i detta fall.

Nej, jag har inte sagt att det är kundens fel, men jag har sagt att kunden också har ett ansvar.

Nej, jag anser inte att alla ska ha kontinuerlig internet åtkomst, men jag rekommenderade detta till kunden så hen kan korrigera eventuella missförstånd framöver.

Gilla Karlsson,

enhetschef Ålandstrafiken