DELA

Ålandstrafiken måste reformeras i grunden

Ännu en gång visar sittande landskapsregering prov på arrogans och brist på lyhördhet gentemot medborgarna genom sin upphandling av Föglötrafiken för 15 år framöver till betydligt högre kostnader än ursprungsförslaget. Dessutom till en betydligt högre årskostnad än nuvarande m/s Skarven.

Att nytt tonnage till skärgårdsflottan behövs råder det ingen tvekan om, men att binda upp flera kommande regeringar med dyra avtal och som i sin nuvarande form inte gynnar skärgårdskommunerna som påverkas är skandal (utom då den kapacitetsökning som ett större fartyg innebär). Detta trots motstånd från samtliga berörda kommuner.

Föglö får inte några förbättrade kommunikationer. Sottunga har kortrutt redan och kommer få en tidsmässigt längre rutt än nu, samt bli ändpunkt för en linje och inte som det alltid tidigare varit: en knutpunkt. Kökar och Sottunga kommer få två färjor och linjer istället för en, vilket inte innebär någon som helst tidsbesparing.

Detta givet och att det tycks finnas en majoritet som kräver förändring är nog tunnelalternativet åtminstone ett långt bättre alternativ. Det här påvisar hur fel det kan bli när människor utan förståelse eller insikt i andras situation ska fatta beslut åt en. Man kan jämföra detta med relationen Finland-Åland.

Vad tycker ålänningen när regeringen i Helsingfors kommer med påbud som berör Åland? Som att förbjuda spelandet på Veikkaus för att nu nämna något. Eller relationen EU-Åland tex, där de i Bryssel beslutar om vår väldigt begränsade vårfågeljakt. Var det så det var tänkt när EU grundades för att bevara freden i Europa? Att bara vi på Åland slutar jaga vårfågel och exempelvis böjen på gurkorna inte är för stor, så kommer freden att bevaras?

Skämt åsido, men alla förstår problematiken i när besluten fattas långt från den det berör.

Tillbaka till Åland . Töftölinjen är nästa skräckexempel. Trots att det visat sig att det inte finns någon lönsamhet i att köra med turlista, så fortsätter det till mångas stora förtret. Turlistan borde självfallet avskaffas omedelbart.

Jag måste också ta upp Ålandstrafiken. Kritiken mot den haglar in i medier, främst i gruppen Skärgårdstrafikens Framtid på Facebook. Denna myndighet ska ge service åt dem som vill åka med skärgårdsfärjorna eller på annat sätt utnyttja deras tjänster. Att då ha ytterst begränsade öppettider, krångligt bokningssystem, orimligt långa väntetider i telefonkö och en ledare som avfärdar all kritik och hänvisar till regelverk. Är det service?

Då man kommer för att hämta ett årskort känns det som man vore anklagad för ett brott. Alla uppgifter om dig kollas upp, det ska ringas besiktningen och kontrolleras att du verkligen äger din bil mm. Det finns mig veterligen bara en annan myndighet som kan agera så här: Skattebyrån, där är du skyldig tills du kan bevisa motsatsen. Ålandstrafiken måste naturligtvis reformeras i grunden. De är skärgårdskommunerna som ska besluta om regelverk, tidtabeller mm.

Det ska ske med samma ekonomiska förutsättning som nu och inte vara en fördyrande åtgärd utan en serviceförbättrande åtgärd. Vidare borde man slopa avgiftssystemet och istället införa systemet med köp av förturskort enligt den fastländska modellen, vilket skulle finansiera bortfallet och göra trafiken gratis för alla.

Vissa jobb inom Ålandstrafiken borde utplaceras i skärgårdskommunerna. Slutligen borde myndigheten ledas av en flexibel person som är insatt i och förstår skärgårdstrafiken.

PETER WAHLBECK (OB)

LAGTINGS- OCH KOMMUNALVALSKANDIDAT