DELA

Ålandsöverenskommelsen försvarar inte mångkultur

Signaturen ”Orolig förälder” skrev i en insändare nyligen att Ytternäs skola har valt mångkultur, som årets tema och ställde då följande frågor:

1. Har de tagit positiv ställning för mångkultur?

2. Kommer även de negativa aspekterna med mångkultur distureras med eleverna?

Signaturen fick svar, om ej svar på de enkla frågorna och tog själv upp vad eleverna borde få lära sig; bland annat om åländska självstyrelsen, demilitariseringen och kulturen.

Och detta är helt klart en väldigt viktig sak i det åländska samhället.

Vi ville återförenas med Sverige, men vi fick istället Ålandsöverenskommelsen för att säkerställa och garantera Ålandsöarnas befolkning dess svenska språk, dess svenska kultur och dess lokala svenska traditioner.

Det var detta vi fick i Genève den 27 juni 1921. En dag värd att firas.

Men ingenstans, absolut ingenstans, i detta protokoll har jag funnit något om att vi fick självstyrelsen för att aktivt främja nya kulturer eller mångkultur på Åland.

Nu vet vi ju inte hur skolan har planerat att presentera ”mångkulturen” som årets tema, men just på Åland är detta en känslig fråga och det borde nog skolledningen ha insett.

Från olika håll har man dock glorifierat detta tema. Tidningen Åland skriver i en ledare att ”Åsikter som att på Åland ska åländsk kultur råda” hör däremot inte hemma i vår skola eftersom de är odemokratiska.” Avser då TÅ att hela Ålandsprotokollet är odemokratiskt?

Vidare skriver TÅ: ”Det enda sättet att försöka omforma Åland eller något annat demokratiskt samhälle i en monokulturell riktning är att steg för steg avskaffa demokratin.”

Ålandsöverenskommelsen syftar alltså till att säkerställa och garantera Ålandsöarnas befolkning dess svenska språk, dess svenska kultur och dess lokala svenska traditioner. Inte till att omforma Åland till ett monokulturellt samhälle.

Även Igge Holmberg (S) försvarar mångkulturen under rubriken ”Åland har byggt samhället på många kulturer” där han bland annat skriver att ”Vi går i kläder från Amerika, lyssnar på musik med rötter i Afrika, Asien eller Europa, äter mat från hela världen…” Inte blir Åland ”mångkulturellt” av detta, eller av att vi dricker franska viner eller tyskt öl. Vi har nog ”vår” kultur kvar ändå.

Alla, som kommer till Åland får naturligtvis behålla sin kultur, om de så önskar, men en strävan mot ett mångkulturellt samhälle, vilket Socialdemokraterna verkar göra, är en helt annan sak. Ni må ha män från Afrika i era 1 maj-tåg för att visa kärnan i er ideologi, men vi anser att staden inte skall tvinga torgbesökare att lyssna till musikanter från Afrika, som få uppskattar.

Att ha ett årstema som ”mångkultur” i en skola innebär en risk för att man på detta sätt normaliserar Igge Holmbergs marxistiska synsätt.

Även Tony Wikström (S) försöker under rubriken ”Nolltolerans mot rasism och hatretorik” ännu en gång ett traditionellt sossemaner att stänga av signaturen ”Orolig förälder” från vidare debatt. Tidigare försökte TW även ”informera” svenskarna hur de skulle rösta i riksdagsvalet.

”Orolig förälder” ställer många välberättigade frågor i några sakliga och välformulerade insändare. I ett öppet och tolerant samhälle bör sådana insändare kunna bemötas sakligt.

I ett demokratiskt samhälle har vi vår rättighet att framföra våra åsikter och frågor. Även i skolmiljö.

Därför planerar Åländsk Demokrati att besöka några skolor i samband med inkommande riksdagsval och lagtingsval, så att eleverna kan förstå att det finns olika åsikter i viktiga politiska frågor.

Vi kommer då att visa att man kan framföra egna åsikter utan att komma med hatretorik mot sina åsiktsmotståndare.

STRATEGIGRUPPEN FÖR ÅLÄNDSK DEMOKRATI GENOM

STEPHAN TOIVONEN