DELA

Ålandskomposten måste hanteras nu

Beskedet att Ålandskomposten tvingas stänga från och med den 1 december är djupt oroande för stora delar av det åländska näringslivet. Det är också att betrakta som ett misslyckande från Ålands landskapsregerings sida som inte hanterat frågan på det vis som Ålands lagting förutsett. I ett betänkande från våren år 2015 skrev finans- och näringsutskottet följande:

”Landskapsregeringen föreslår ett tilläggsanslag om 200.000 euro som stöd för investeringar för omhändertagande och behandling av bioavfall. Utskottet konstaterar att avfallshantering i syfte att omhänderta bioavfall är av stor betydelse för hela det åländska samhället. Utskottet betonar vikten av att landskapsregeringen tillser att de investeringar som stöds av landskapet verkställs så att verksamheten i minimal utsträckning förorsakar olägenheter för grannar och miljö.”

Under det senaste året har väldigt lite hänt och nu står vi inför ett stängningsbesked vilket kan få kostsamma konsekvenser för livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Det är varken miljömässigt hållbart eller ekonomiskt klokt.

Det är mot den här bakgrunden av största betydelse att landskapsregeringen omgående hanterar situationen och arbetar för att dagens i stort sett välskötta hantering i Gunnarsby kan godkännas tills mer permanenta lösningar finns färdiga. Det handlar om i runda tal 2 500 ton bioavfall som annars måste transporteras bort med specialtillverkade släp till Honkajoki där den närmaste anläggningen är verksam. Dit är det ca 360 kilometer tur och retur och varje resa tar ett dygn i anspråk.

Det går inte längre för Ålands landskapsregering att gömma sig bakom förhoppningar om en åländsk biogasanläggning som kanske ligger tre år framåt i tiden.

Det är nu frågorna måste hanteras.

Centerns lagtingsgrupp