DELA

Ålandskomposten föredömlig

Märkligt att inte Ålandskompstens anförande beaktas som nyhetsvärde. Bengt Karlsson beskrev på ett föredömligt sätt sina redan vidtagna åtgärder för att minska näringsutsläpp och visade samtidigt ett bildspel som påvisar flera potentiella utsläppskällor. Det var dessutom kvällens längsta anförande och drog dom flesta applåder. Varför reagerar varken media eller Lumparns vänner?

Jag uppfattade också att redaktören kommenterade att Ålandskomposten inte skall kopplas till kommunens avloppssystem. Det är fel. Förhandlingar pågår!

“UNDRANDE I PUBLIKEN”

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Ett samtal till Sunds byggnadinspektör bekräftar att förhandlingar pågår mellan Ålandskomposten och kommunen om en anslutning till kommunens avloppssystem. Nya Åland publicerade av misstag föråldrade uppgifter.

ANNIKA ORRE
REPORTER