DELA

Ålandskomposten efterlyser konkurrens på lika villkor!

Inom en snar framtid skall lagtinget besluta, i den tredje tilläggsbudgeten, om stöd för en biogasanläggning. Äntligen! Får man ju säga. Ålandskomposten har två gånger tidigare anhållit om biogasstöd (2015 och 2017) men fått avslag.

I dagsläget finns det (väl åtminstone) två intressenter: Ålandskomposten AB och det kommunalt ägda Svinryggens deponi AB.

Har dessa två företag samma förutsättningar? Knappast!

Enligt principerna för beviljandet av investeringsstödet kommer lämplighet att vara avgörande i ett ”riktat” poängbedömningssystem.

Ett exempel är att Svinryggens deponi AB kan genom en ”inhouse” -upphandling med Mise höja årsavgiften för 8 500 hushåll för att förstärka sin ekonomi. Märkväl kan Ålandskomposten däremot är, oavsett, bunden till ett kostnadstak. Vilket i sig är bra och en trygghet för avfallsleverantören.

Svinryggen beviljades dessutom 48 000 euro av landskapsregeringen i planeringskostander och fick det beviljat, inom två veckor. Ålandskomposten fick vänta fem månader på ett avslag för samma planering som man nu har bekostat själv. Knappast en jämlik utgångspunkt.

Vi menar att det är svårt att uppnå likabehandling mellan ett privat företag och ett kommunalägt med dessa bedömningsfaktorer och poäng.

Ålandskomposten har redan en fungerade avfallsverksamhet (senast komposttrumma, kross och hygieniseringsanläggning). Samtidigt har man gjort vissa förberedelser för en biogasanläggning.

Ponera att Svinryggens deponi AB får biogasstödet. Konsekvensen blir troligen att en redan ny färdig uppbyggd avfallsanläggning inte kommer till användning. Samtidigt som en ny likvärdig anläggning med samma hårda krav (förmodar vi) ska byggas upp i Ödanböle.

Varför uppfinna hjulet en gång till? Det undrar vi.

KARIN KARLSSON
ANNA KARLSSON