DELA

Åländska företag måste få tillgång till rikets coronastöd

I torsdags lanserade regeringen Sanna Marin ytterligare ett stödpaket till företagen i landet som lider stora förluster under corona-krisen. I detta speciella läge används alla tänkbara aktörer som utbetalare av stöden; NTM-centraler, Business Finland, kommunerna (enmansföretag) och nu senast statsrådet, varifrån det nya ”omsättningsstödet” ska fördelas.

Av dessa olika stödprogram är det endast klart att åländska företag kommer i åtnjutande av enmansföretagens stöd på 2 000 euro och restaurangstödet.

Varför ser inte landskapsregeringen till att alla rikets olika stödprogram direkt kan ges till åländska företag?

Jag har i en månad uppmanat landskapsregeringen att vara i kontakt med näringsminister Mika Lintilä (C) och arbets- och näringsministeriets tjänstemän för att få stödportarna att öppnas för åländska företag, men det verkar omöjligt för minister Fredrik Karlström eller lantrådet att lyfta luren. Riksdagsman Mats Löfström gör säkert sitt yttersta, men det är mycket viktigt att landskapsregeringen också tar direktkontakt till sakministeriet och näringsministern.

När jag frågat om vilka ansträngningar näringsminister Karlström och landskapsregeringen gjort i frågan får man mycket luddiga svar. Möjligen har man skickat ett brev.

Jag uppfattar att landskapsregeringen inte vill att åländska företag direkt ska få tillgång till finländska stödpengar, utan de måste först gå via landskapsregeringens näringsavdelning. Detta i någon slags högstämd självstyrelsepolitisk anda där man skapar trösklar snarare än möjligheter. Att alla stödprogram ska gå via landskapsregeringen är att öka byråkratin, dra ut på tiden och försvåra läget ytterligare för de företag som behöver pengarna nu.

I detta unika läge med ett land i undantagsförhållande, måste landskapsregeringen göra sitt yttersta för att få hem all tänkbar hjälp om vi ska ha kvar åländska arbetsplatser i höst. De medel som finns i PAF och klumpsumman kommer nog tveklöst att behövas för att upprätthålla en stabil och trygg välfärd framöver.

CAMILLA GUNELL (S)