DELA

Åländska barn och ungdomar behöver inte kommungränser

För mig är det en självklarhet att åländska barn och ungdomar, oberoende på vilken sida om eventuell kommungräns man bor, ska ha likvärdiga möjligheter till skola, fritidsaktiviteter och föreningsliv. Så är det tyvärr inte idag

Därför är det ett stort steg i rätt riktning att Åland nu går från 16 kommungränser till 5 och så småningom till 3. Detta kommer att stärka bl.a. föreningslivet, som gärna tar emot och är beroende av att så många barn och ungdomar som möjligt, oberoende hemkommun är med i verksamheterna.

Färre kommungränser kommer också att ge en ökad valfrihet och ett större utbud, då det blir enklare att ta del av verksamheter som tidigare var i en annan kommun. Det finns färska skräckexempel från den åländska verkligheten om hur en kommun vägrar betala bidrag till en förening från en annan kommun.

Trots att det i kommunen bor många barn och ungdomar som är beroende av denna förening för att kunna utöva sin idrott. De stora förlorarna är givetvis alla barn och ungdomar och så ska vi inte ha det på ett modernt Åland. Därför är det nu bra att många hämmande kommungränser äntligen försvinner.

John Holmberg

Lagtingsledamot (Lib)