DELA

Åländsk vindkraft kämpar i motvind

Det politiska arbetet för att stärka den åländska vindkraften och skapa förutsättningar för fortsatt utbyggnad verkar ha gått i stå. Det verkar dessutom som en avveckling av vindkraft står för dörren.
Hur kan det komma sig? Politiskt har det funnits en samsyn om att det är viktigt att fortsätta utveckla produktion av vindenergi i landskapet.

Nu varslar vindbolagen om att flera vindmöllor inom en nära framtid tas ur bruk och plockas ner. I bolagen finns många entusiaster som kämpat för en utveckling av vindkraften. Men också idealisterna får ge sig när det börjar tära på den egna plånboken att hålla igång verksamheten. Därför finns nu planer på att t.o.m. plocka ner möllor och sälja vindkraftsverken till andra producenter utanför Åland.
Och vad gör landskapsregeringen för att stävja vindkraftens kräftgång?

Utifrån sett verkar det inte hända så mycket i landskapsregeringens korridorer och det som eventuellt sker går långsamt. Ett synligt resultat av landskapsregeringens ansträngningar är att det stöd som tidigare fördelats till producenterna nu tagits bort av landskapsregeringen. Samtidigt har inte systemet med inmatningstariffer satts i kraft på Åland.
Liberalerna är mycket bekymrade över utvecklingen, vi tror på vindkraft och på att Åland skulle kunna vara en stor producent av vindenergi, med de planer som finns skulle Åland kunna exportera vindel till övriga landet när Finlandskabeln blir klar. En utbyggd vindkraft innebär också mindre import av energi från Sverige och därmed en samhällsekonomiskt fördelaktig utveckling.

Vi uppmanar således landskapsregeringen att agera så att vi kan behålla och utveckla produktion av vindkraft på Åland.
Liberala lagtingsgruppen
Viveka Eriksson, Mats Perämaa, Katrin Sjögren, Tony Asumaa, Gunnar Jansson, Julia Birney