DELA

Åländsk friskvårdscheck?

”Alla talar ju om friskvård och hälsa idag” stod det att läsa i ett tidningsreportage häromdagen. Och det är riktigt, visst är det ett ämne som är på mångas läppar nuförtiden. Sambandet mellan människors ohälsa och till exempel brist på motion uppmärksammas ofta. Medvetenheten bland ”vanligt folk” om vars och ens möjlighet att hålla sig frisk har ökat.
Bland unga människor är det inne att träna regelbundet på gym eller med andra organiserade motionsformer. Liberalerna stöder ett ökat friskvårdstänkande och har haft inlägg redan tidigare om vikten av förebyggande hälsa och alternativ till samhällets sjukvård. Liberala lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw har i lagtinget bland annat efterlyst konkretare mål med ÅHS program för förebyggande hälsa och rehabilitering.

Jag vill här ta upp en möjlighet att öka friskvården på våra arbetsplatser. Många arbetsgivare har uppmärksammat fördelarna med motionsaktiviteter för personalen och det har blivit vanligt att arbetstagare erbjuds gratis eller subventionerad motion som ett led i en förutseende personalpolitik. Det kan röra sig om simning, bollsporter, traditionella gympa-pass och så vidare.
Det är bra och vi vet att motion är viktigt för förebyggande personalhälsa. I Sverige, där personal-hälsovård verkar ha kommit lite längre lanseras nu något som kallas Friskvårdschecken. Avsikten med Friskvårdschecken är att erbjuda arbetsplatser en mångfald av hälsosamma aktiviteter. Principen är den samma som för Rikskuponger för lunchrestauranger. Arbetsgivaren erbjuds köpa checker, värda ett visst belopp, åt sina anställda, som får använda dem till valfri friskvård hos de friskvårdsaktörer som ingår i nätverket. Begreppet friskvård har breddats väsentligt numera och inrymmer allt från ledda motionspass, personlig träning, yoga, thai chi, massage, kiropraktik, badminton, spinning, mm till rökavvänjning och kostrådgivning.

Vore inte det här värt att ta över och anpassa till ett eget åländskt system? Varför inte gå samman, åländska friskvårdsleverantörer och skapa ett eget lokalt system med friskvårds-checker, som ni erbjuder de åländska arbetsplatserna? Fördelen med ett sådant här system är att det ger något åt alla. Den som idag inte känner sig motiverad att motionera inom ramen för arbetsplatsmotionen, kanske hittar något som passar bättre i och med ett större utbud. Alla blir vinnare, arbetstagare får ett intressantare utbud av hälsoaktiviteter, friskvårdsleverantörer når ut till bredare kundkategorier och arbetsgivare får sundare personal. Våga vinna hälsa!
Silvana Fagerholm-Sjöblom, lib