DELA

Åländsk framtid med blå ekonomi

Vikten av att ge verktyg som skapar förutsättningar för hela Åland ska leva är mycket viktigt. I budgetdebatten blev en del osagt, skärgården är extra utsatt pga sitt geografiska läge och behöver extra möjligheter. Därför är det bra att skärgårdsstödet för nya företag i skärgården fortsätter.

Även det fortsatta stödet för detaljhandelsverksamheten i skärgården med ett riktat investeringsstöd och det särskilda driftsstödet för årlig verksamhet är viktigt. Ytterligare behöver vi skapa förutsättningar för de stora privata arbetsplatsaktörerna som vi har i skärgården. Jag tänker naturligtvis på fiskodlingsindustrin. En verksamhet som har potential att växa bara vi ger dem rätt förutsättningar.

Vi har en blå ekonomi som varit framgångsrik under många år men som har fått en stämpel på sig att vara ett problem. Utsläppen av fosfor och kväve i Östersjön är stor totalt sätt, större än vad Östersjön klarar av. Men att påstå att lösningen är att neka fiskodlingen möjligheter att öka sin produktion till havs är inte lösningen för Östersjön. Utsläppen från den åländska fiskodlingen bidrar med 0,1 promille av de utsläpp avseende fosfor och kväve som Östersjön får ta emot.

Vi skall inte jaga mygg och blunda för elefanterna. Bara för att dessa myggor finns i skärgården skall det inte vara fri jakt desamma. Myggor behövs i vår livscykel. Ytterligare vill jag påminna om hur viktigt det är med en väl fungerande trafik inom skärgården, detta får vi genom förverkligandet av kortrutten. Både när det gäller södra som norra skärgården.

Mikael Staffas

Liberalerna