DELA

Åländsk flagg över Mejeribackan

Anders Träskbäck undrar vilken flagga som skall vaja över FAB Mejeribackan eftersom en av ägarna till bolaget, alltså jag, i lagtinget talat emot den typ av finansiering bolaget erhållit. Jag kan garantera att den åländska flaggan kommer att vaja på FAB Mejeribackans fastighet så länge nuvarande ägare hissar flaggan.
Samtidigt är det min uppfattning, vilken jag öppet och ärligt redogjort för i lagtinget, att det bästa sättet att finansiera bostadsutbyggnaden är med privat kapital, t.ex. banklån. Se mitt inlägg på min blogg på www.sundman.ax
Problemet för den som vill bygga hyresbostäder idag är att det inte går ihop om man lånar på bank, istället är man tvingad till offentlig finansiering och därigenom beroende av politikers goda vilja, detta är den enskilt största orsaken till dagens bostadsbrist.

Skattebetalarna behöver gå emellan med storleksordningen 4 eur/m2/månad i subvention. ”Fördelarna” med enhetslånet, alltså skattesubventionen, tillfaller inte hyresvärden utan hyresgästen. De som själva äger sin bostad subventionerar kostnaden den som bor på hyra, generellt sett, bortsett från det skattavdrag som räntor på första bostad berättigar till och den räntestödsfinansiering som ges till ägobostäder för låg- och mellaninkomsttagare.
Min uppfattning är att man med ett räntestödslån som på sikt fasas ut borde komma bort från denna typ av subvention. Istället borde man se över bostadsbidraget så att det gynnar dem som verkligen behöver det.
Som det nu är så subventioneras hyresbostäder åt alla, också åt höginkomsttagare vilket väl ändå inte kan vara socialdemokratisk politik och hög moral som Träskbäck förespråkar?
Danne Sundman (ob)
241