DELA

Åländsk EU-plats möjlig genom taktiskt röstande

Nu kan vi ålänningar skapa vår egen plats i Bryssel genom att utnyttja vår rätt att rösta i EU-valet. Genom att stöda Anton Nilsson, nr 259 i EU-valet, får vi lite som med Kinderägget lite mer för pengarna.

Dels säkrar vi upp ett svenskspråkigt mandat, genom att stödja SFPs lista samtidigt som ett SFP mandat ger Åland en specialrådgivarplats. Samtidigt skapar vi förutsättningar att Anton Nilsson kan bli nr 2 inom SFP och bli första ersättare.

Fem år är en lång tid och mycket kan hända inom politiken. Andra platsen kan visa sig mycket viktig. Chansen är förhållandevis stor att ersättaren (nr2), övertar 1:a platsen under den kommande mandatperioden.

Den är så stor att vi behöver rösta taktiskt som ålänningar. En röst på Anton Nilsson kan innebära att Åland får den plats vi försökt erhålla genom politiska överenskommelser men nu istället kan erhålla genom ett demokratiskt val.

Taktiskt röstande kan ge oss full utdelning denna gång, rösta på Anton Nilsson 259 i EU-valet

MIKAEL STAFFAS
ROGER ERIKSSON
PERNILLA SÖDERLUND
LIBERALERNA

<”Byline tfn”>