DELA

Åländsk Demokrati stöder Johan Ehn

Den moderata lagtingsgruppen har tagit sitt beslut i talmansvalet och förespråkar lagtingsledamot Gun-Mari Lindholm som nästa talman.

Mot bakgrund av de pågående rättstvisterna mot Paf och Lindholms tidigare position kansliminister som ansvarig för övervakningen av PAF under den period då förskingringen skedde och vars effekter nu alltså är uppe för rättslig prövning, kan Åländsk Demokrati inte ställa sig bakom Lindholms kandidatur.

Det finns en uppenbar risk att Lindholm, på ett eller annat sätt kan dras in i dessa rättsprocesser, vilket skulle kasta en mycket mörk skugga på talmansämbetet och även allvarligt underminera talmannens position under hela den resterande mandatperioden.

Det politiska ansvaret finns kvar oberoende av resultatet av den juridiska processen.

Detta, det historiska ansvaret, går inte att göra något åt i dagens läge.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati uppmanar därför ledamot Stephan Toivonen att inte stöda Gun-Mari Lindholm i talmansvalet.

Mot bakgrund av överenskommelsen mellan de tre regeringspartierna återstår då fyra möjliga talmanskandidater.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati rekommenderar därför ledamot Stephan Toivonen att stöda ett återval av den sittande talmannen Johan Ehn.

Strategigruppen för Åländsk Demokrati genom

Stephan Toivonen