DELA

Åländsk demokrati är alternativet

Åländsk Demokrati grundades som en motpol till alla etablerade partier, som i stadsfullmäktige blåögt sjöng mångkulturens lovsång och glömde de negativa konsekvenser, som inflyttning kan innebära för vårt lilla samhälle.

Riskerna har visat sig tydligt i Finland, Sverige och i övriga Europa. Verkligheten har överstigit de vildaste fantasierna.

Vi värnar om samhällets trygghet och kan inte sitta och titta på med händerna i kors utan måste agera. Vi agerar genom att ställa upp i val och därför grundade vi Åländsk Demokrati. Väljarna måste få ett alternativ.

Vi har med förskräckelse sett hur samhället har förändrats i Sverige med utanförskap, sjunkande skolresultat, bristande äldreomsorg och polis som inte kommer vid mindre brottsmål. Våra politiker blundar för eller hyllar detta.

Att diskutera flyktingar är känsligt och detta leder till att det kan fattas fel beslut. Att hjälpa flyktingar är bra, men det riskerar att skapa system som försörjer människor för all framtid.

Vi måste använda både hjärtat och hjärnan. Vi måste tänka både på kort och lång sikt.

Vi är alternativet.

Johan Boman, Ulf Damsten, Nils Manelius, Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati