DELA

Ålandsgruppens samvetsfånge Shi Tao

Shi Tao, en 45-årig journalist och poet i Kina, frigavs den 23 augusti efter att ha suttit fängslad i 8 år och 4 månader.
Han dömdes i april 2005 till 10 års fängelse för att ha vidarebefordrat direktiven från Kinas propagandaministerium hur media skulle hantera 15-års minnet av massakern på Himmelska Fridens Torg i Beijing. Man varnade för att “demokrtiska element” skulle skapa oro i landet genom massdemonstrationer. Journalisterna instruerades att inte publicera uppgifter som inte var i linje med landets policy. De uppmanades även att anmäla kolleger som hade kontakter i utlandet.

Shi Tao berättade om detta i ett e-postmeddelande till vänner i USA, som publicerade informationen på en hemsida.
Genom att de kinesiska myndigheterna noga kontrollerar webtrafiken fick man reda på Shi Taos IP-adress.
Enligt domslutet var det Yahoo Holdings som avslöjade adressen.
2007 fick Shi Tao utmärkelsen “Frihetens gyllene penna” av World Association of Newspaper.

Efter de första hårda åren i fängelse flyttades han till ett fängelse i närheten av hans hemstad och kunde ta emot besök.
År 2009 fälldes Yahoo i en rättegång i USA för att ha gett information om internetaktiviteter och därmed kränkt mänskliga rättigheter.

Vi i den åländska Amnestygruppen har arbetat för hans frigivning sedan 2009 – främst genom att varje vecka sända brev till olika myndighetspersoner i Kina. Flera andra grupper i världen har också arbetat för hans frihet.
Shi Tao är nu hemma i Ningxi och mår bra. Han kommer att vila från sina upplevelser innan han börjar studera ekonomi. Han sänder tackhälsningar till alla som verkat för hans frigivning, bland andra till alla i Amnesty Interntional som stött honom.
Amnestygruppen på Åland,
Isa Hällström